We komen in wanhoop bij U

“Donderend, onbetwistbaar bewijst de Bergrede dat we voor God allemaal op de begane grond staan: mensen die moorden, mensen met woedeaanvallen, mensen van overspel en verlustiging, mensen die stelen en begeren. We zijn allemaal wanhopig, en dat is in feite de enige toestand die toepasselijk is wanneer een mens God wil kennen. Aangezien we zijn weggevallen van het absolute Ideaal, kunnen we nergens anders landen dan in het veilige net van absolute genade.” – Philip Yancey

Mijn drie tienerjongens zijn vorige maand gedoopt. Sinds onze verhuizing naar Texas in januari is God in ons gezin aan het werk gegaan, als antwoord op ons specifieke gebed in dit seizoen: ‘God, verdiep onze relatie met U.’

We wisten dat het een spannend gebed was om te bidden. Waarom? Omdat een verdieping in je relatie met God – meer en meer weten van wie Hij is, en daar dagelijks op reageren in nederigheid en overgave – ons meer en meer bewust maakt van Zijn grootheid. En Zijn grootheid onthult altijd meer van wie wij zijn, en herinnert ons eraan hoe wanhopig we Hem nodig hebben.

Het is een plek die nederig maakt.

Het is een plek die transformeert.

Het is een gebroken plek, die weer mooi gemaakt wordt.

Terwijl krachtige aanbidding doorging in het auditorium verexcuseerden grote groepen familie en vrienden zich om de beurt om getuige te zijn van nederige mannen, vrouwen en kinderen die er helemaal voor gingen in de waterdoop. Hun gehoorzame, uiterlijke uitdrukking van het feit dat ze ‘opnieuw geboren werden’ in Christus betuigde aan de wereld een transformatie die in henzelf in geloof allang begonnen was.

Sterke mannen, die niet langer iets te bewijzen hadden, kwamen.

Dappere vrouwen, voor wie de jaren van schaamte achter zich lagen, kwamen.

Jonge kinderen met verfrissend, eenvoudig geloof kwamen.

En tranen vloeiden terwijl ik de armen en behoeftigen wanhopig zag komen, voor Jezus…

Al de armen en zij zonder kracht

En al de verlorenen en hen die niemand kent

En al de dieven belijden en knielen zacht

En weten dat U heilig bent

En allen zingen hard en luid

Hallelujah

En wij schreeuwen het uit

Hallelujah

En alle harten die tevreden zijn

En allen die ‘zonder waarde’ heten

En allen met niks meer om zich heen dan pijn

U bent heilig zullen ze weten

– Alle zonen en dochters

We komen in wanhoop, maar we leven in een grotere hoop. We komen gebroken, maar we landen in een oceaan van grotere genade. We leven in de spanning van het nu en het nog niet, maar in Christus is het koninkrijk van de hemel van ons.

“Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: ‘Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.'” – Mattheüs 5:1-3

Zijn discipelen kwamen bij Hem. Jezus, wij komen bij U. O God, zelfs op onze beste dag zullen we misschien niet eens ten volste begrijpen hoezeer we U nodig hebben..

Aan Zijn voeten,

Leesplan voor week 1:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente