Wat zie ik?

Vorige week zijn we begonnen om samen te kijken hoe we de Bijbel kunnen bestuderen. Vandaag gaan we kijken naar methoden van observatie.

Observatie is een essentieel aspect van Bijbelstudie. Het dwingt ons niet alleen om zorgvuldig naar de tekst te kijken, maar het helpt ons om te vertragen en te onderzoeken wat er nu eigenlijk in de tekst gebeurt. Hoe meer tijd we besteden aan het observeren van een gedeelte, hoe meer accuraat onze interpretatie en toepassing van die passage zullen zijn. Als we echter door de observatie heen vliegen, zullen we sneller geneigd zijn om verderop fouten maken in onze interpretatie en toepassing.

Vandaag gaan we ons richten op één simpele vraag: wat is een observatie?

Observeren is simpelweg opmerken wat je ziet. Wanneer je de wereld om je heen observeert, dan doe je dit met je vijf zintuigen: je ziet, ruikt, proeft, hoort en raakt aan. Tijdens het lezen van de Bijbel is alleen één van deze vijf zintuigen geactiveerd, dus we vragen eenvoudigweg: ‘Wat zie ik?’

Laten we dit vandaag oefenen met het te soapen vers Johannes 1:14.

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Wat zie je in dit vers? Zonder vooruit te kijken, schrijf vijf observaties op, of dingen die je ziet.

Dit zijn enkele dingen die ik observeerde:

1. Het Woord werd vlees.

2. Het Woord nam Zijn intrek onder ‘ons’ (de spreker).

3. De auteur zag de glorie van het Woord.

4. De heerlijkheid van het Woord was vol van genade en waarheid.

5. Het Woord kwam van de Vader.

Een sleutelelement van observatie is dat je blijft bij eenvoudigweg observeren. Het vergt een grote mate van discipline en oefening om niet verder te gaan naar conclusies, interpretaties en toepassingen. Als je bijvoorbeeld in je observatie iets over Jezus had gezegd, over Johannes, over de discipelen of over Christenen, dan was je al overgestapt naar interpretatie.

Observatie gaat alleen over het stellen en beantwoorden van de vraag: ‘Wat zie ik?’ Wat zegt het vers? Je kunt misschien al redelijkerwijs wat conclusies trekken, maar dat is niet de kunst van het observeren. Train jezelf erin om tijdens het observeren slechts één vraag te stellen en te beantwoorden: ‘Wat zie ik?’

 • Wie is er aan het woord (als het niet uitdrukkelijk wordt vermeldt, schrijf dan op dat je dit niet weet en beantwoordt deze vraag dan tijdens de interpretatie)
 • Tegen wie wordt er gesproken (hetzelfde als hierboven – als niet duidelijk in de tekst staat, noteer je dit en kom je er later op terug)
 • Wat zeggen ze?
 • Wat is de betekenis van een woord?
 • Welke handeling wordt verricht of bedoeld?
 • Hoe wordt de handeling gedaan?
 • Welke stijlfiguren of beeldspraak worden gebruikt?
 • Wat is onduidelijk voor mij?
 • Is er een tijdselement aanwezig?
 • Worden de gebeurtenissen chronologisch weergegeven?
 • Worden er woorden of zinsdelen herhaald?
 • Zijn er sleutelwoorden?
 • Wie zijn de sleutelfiguren in de passage?
 • Is er enige uitleg?
 • Zijn er ergens vergelijkingen?
 • Welke werkwoorden worden er gebruikt?
 • Welke andere onderdelen van spraak zijn er?

Wanneer ik aan het observeren ben, stel ik vaak vragen die ik in de volgende fase zal beantwoorden, bij de interpretatie. Ik observeer bijvoorbeeld zoiets als: ‘Het Woord werd vlees’. Naast die observatie schrijf ik (vaak in een andere kleur) een bijbehorende vraag: ‘ Wie is het Woord?’ Je moet discipline hebben om die vragen niet te beantwoorden tijdens het observeren; dit zal je een betere observant maken en een betere Bijbelstudent. Volgende week zullen we het meer hebben over vragen in de fase van interpretatie.

Laten we vandaag tijd nemen om meer vertrouwd te raken met observatie. Schrijf over dit vers zoveel mogelijk extra observaties op als je kan.

Onthoud dat het waardevol is om tijd door te brengen in Gods Woord. Ons doel is niet om onze tijd met God te gebruiken om er een parel van waarheid uit te halen waar we de dag mee door kunnen. Ons doel is om de Auteur te leren kennen. Als je vandaag niet genoeg tijd hebt om extra observaties op te schrijven over Johannes 1:14, kom dan morgen terug en maak het af. Het gaat niet alleen over hoeveelheid, het gaat ook om de kwaliteit. Het is prima om meerdere dagen achter elkaar dezelfde passage te lezen. Neem je tijd. Er zit ongelooflijk veel waarde in Gods Woord, dus laten we onze tijd nemen en er diep in duiken!

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente