Wat is jouw naam?

Eva, Febe, Elizabet, Rachab, Ruth, Hanna, Anna, Rachel, Hagar, Maria, Abigaïl, Esther, Jochebed, Mirjam, Lea, Debora, Maria uit Bethanië, Sifra, Pua, Lydia, Maria Magdalena, Loïs, Eunike… ken jij hun namen? Ken jij de verhalen in de Bijbel van deze vrouwen? Weet jij wie ze waren, waar ze vandaan kwamen en wat God in hun leven gedaan heeft?

De komende zes weken gaan we over hen lezen en over vrouwen die niet met hun naam genoemd worden maar wiens verhaal is opgeschreven. We gaan ontdekken wat we van hen kunnen leren en hoe God werkt in de levens van deze vrouwen.

We beginnen met Eva. Haar naam betekent ‘moeder van alle levenden’ of ‘leven gevend’. Wij hebben onze dochter Zoé genoemd, dat is de Griekse naam voor Eva. Weet jij wat jouw naam betekent en waarom jij deze naam hebt gekregen? Ik ben zelf dol op namen, waar ze vandaan komen en wat ze betekenen. Het is zoiets bijzonders om je kind een naam mee te geven. De naam van mijn dochter geeft iets weer van wie Jezus is. Hij is Degene die leven geeft aan een ieder van ons.

Eva mag daarmee iets laten zien van het karakter van God. Zoals God de levensadem gaf aan de eerste mens, zo gaf Eva leven aan de mensen die na haar geboren zijn. Zo mogen ook wij brengers van leven zijn. Misschien niet doordat we kinderen baren, maar doordat we Jezus mogen delen met de mensen. Hij is het Leven zelf.

Mijn tweede dochter heet Febe. Haar naam betekent ‘brenger van licht’ of ‘lichtdrager’. Febe wordt door Paulus genoemd als iemand die haar huis openstelt voor andere gelovigen zodat ze daar samen God mogen dienen. Zij heeft een gemeente bij haar aan huis. Zij brengt het licht onder de mensen. Jezus is het Licht van de wereld. Ik bid dat mijn dochter ook zo het licht mag brengen in deze wereld en de gemeente mag dienen zoals haar naamgenoot uit de Romeinenbrief.

Mijn naam betekent ‘genadegave’. Mijn gebed voor mezelf is dat ik een brenger van genade mag zijn, van Gods genade voor deze wereld. Ik faal geregeld maar ook daarin mag ik genadig zijn voor mezelf, want God is genadig voor mij.

Wat betekent jouw naam? En wat heb jij te brengen in deze wereld? Ben jij een brenger van leven en licht zoals Eva en Febe? Of heb jij wat anders te brengen en te laten zien van Wie Jezus is? We zijn allemaal één in Christus maar hebben verschillende gaven en taken gekregen. Met hetzelfde doel, om Christus te verheerlijken en Zijn goede nieuws te verkondigen in deze wereld.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente