Wat is hoop?

 

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.  – Openbaring 21:3-5a

Afgelopen twee weken ging het bij ons in de gemeente over deze tekst. En de twee mensen die over deze tekst spraken wisten dat niet van elkaar. Blijkbaar is het een boodschap die we als gemeente nodig hebben. Ik weet in ieder geval voor mezelf dat als een tekst zo specifiek en extra langskomt, dat ik moet opletten. Wat wil God tegen mij zeggen?

Het hebben van hoop is immens belangrijk voor ons mensen. Niet voor niets eindigt Gods Woord met de woorden van hoop dat Jezus terug zal komen. Er is een toekomst vol hoop die op ons wacht. Er is hoop dat de tranen van onze ogen worden afgewist, dat de dood er niet meer zal zijn en dat er geen moeite meer zal zijn. Die hoop hebben wij! Wij hebben hoop op een toekomst dicht bij God. Dat de eerste dingen van deze wereld voorbij zullen gaan. De dingen waar we zo vaak tegenaan lopen in ons leven. De pijn, verdriet, ziekte en dood die nog een dagelijkse realiteit zijn in onze wereld. Nu ervaren we niet altijd dat Hij bij ons is. Tegelijkertijd mogen we erop vertrouwen dat Hij ons nooit zal verlaten.

Ik ben mijn opleiding tot integratief coach aan het afronden. Wat ik heb geleerd tijdens mijn opleiding is het belang van hoop voor mijn cliënt. Als iemand met mij in gesprek is en diegene heeft geen hoop op verandering of verbetering dan kunnen we nog zoveel werken en bespreken, maar de kans dat er dan iets verandert is erg klein. Dan moeten we eerst werken aan het hebben van hoop!

Volgens Christipedia betekent hoop het volgende:

In de Schrift komt het woord ‘hoop’ in twee betekenissen voor:

  1. een verwachting van iets waarvan de verwerkelijking onzeker is
  2. een verwachting van iets waarvan de verwerkelijking vast staat.

(https://www.christipedia.nl/wiki/Hoop)

Hoop geeft kracht! Hoop maakt dat je naar de toekomst kan kijken. Hoop maakt je positief en houdt je op de been.

Mensen zonder hoop geven het op. Ze vechten niet meer voor een goede uitkomst van dat waar ze naar verlangen. Want ze hebben geen hoop meer, geen verwachtingen dat hun verlangen uit zal komen.

Wij als christenen hebben hoop! Als we om ons heen kijken en al het lijden zien, als we zien waar de wereld naartoe gaat, dan hebben wij hoop voor de toekomst. Een toekomst die voorbij deze wereld en dit leven gaat. Een toekomst waar we naar uit kunnen kijken, een toekomst heel dicht bij onze Schepper. God zal bij ons wonen. Dat wat nu nog niet zichtbaar is, zal eens zichtbaar worden. We weten nu al dat God in ons woont met Zijn Geest, maar het zal eens openbaar worden. We weten dat God met ons is ook als we dat niet altijd zo ervaren maar eens zullen we altijd ervaren dat Hij met ons is. We weten dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Dat is iets wat mij hoop geeft als ik om mij heen kijk en zie hoe wij als mensen de aarde uitputten en kapotmaken. Wij hebben hoop op die toekomst die komen gaat. Een toekomst waar er geen rouw, geen dood, geen jammerklacht meer zal zijn. Dat Jezus alle tranen van jouw en mijn ogen zal afwissen. Dat moment komt! Die hoop heb ik.

Deze tekst uit Openbaring 21:5 was mijn lievelingstekst als tiener. Het gaf mij hoop. Dat eens op een dag alles nieuw gemaakt wordt door Jezus. Het liefst wilde ik al bij Hem zijn want ik vond de wereld beangstigend. Maar in de afgelopen jaren heb ik Romeinen 5 mogen leren. Ik heb mogen leren dat de dingen die ik moeilijk vind en waar ik mee worstel, dat ik daardoor gevormd wordt door mijn Vader.

“En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” 

 

Wij ervaren niet dezelfde soort verdrukking als de gelovigen in Rome, maar ik geloof wel dat het principe van moeilijke dingen die we meemaken in ons leven dat die ons vormen zoals ook verdrukking ons vormt.

Ik geloof dat we door elke ervaring in ons leven gevormd worden en dat wij de keuze hebben welke kant die vorming op gaat. Maakt verdrukking of moeite in het leven dat ik volhard in mijn geloof en vertrouwen op God? Of keer ik mij van Hem af en ga mijn eigen weg? Als je verdrukt wordt weet dan dat je niet alleen bent maar dat God Zijn Geest aan jou heeft gegeven waardoor jij kan kiezen om te volharden en om gevormd te worden naar het beeld van Jezus.

Kies voor volharding, kies voor karaktervorming en voor hoop! Kies voor het vaste vertrouwen op die heerlijke toekomst bij God waarin alles goed zal zijn.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente