Ware vrijheid

Ik heb verscheidene banen gehad; sommige betaald en andere niet. De raarste, maar waarschijnlijk de leukst betaalde baan die ik ooit had was als vertaler in een museum waar geschiedenis levend werd uitgebeeld. Voor deze baan verkleedde ik me als Georgische vrouw uit het jaar 1776 en probeerde ik te spreken zoals zij.

Wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen op ons werk kunnen we denken dat de verplichting om te werken (zowel in betaalde banen als in en rond het huis) het resultaat is van de zonde die in de wereld kwam. Genesis 2 laat ons duidelijk zien dat dit niet het geval is. In vers 7 blaast God Adam de levensadem in. Dan creëert de Heer in vers 8 in Eden een vruchtbare plek voor Adam en zet hem daar om ‘die te bewerken en te onderhouden’ (v15).

Werk is op zichzelf niet iets slechts. We vangen hier een glimp van op wanneer dingen goed gaan, wanneer ons werk de moeite waard voelt of wanneer onze inspanningen gewaardeerd worden. Maar de waarheid is dat werk vaak moeilijk is. Het is moeilijk gemaakt en relaties staan onder spanning als gevolg van de zondeval (we komen hier later in deze studie op terug). Genesis 2 herinnert ons eraan dat onze werkethos positief zou moeten zijn. Wees bemoedigd door Kolossenzen 3:23: “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.”

God gaf Adam niet alleen werk te doen, Hij gaf hem ook een opdracht: Hij mocht vrijelijk eten van het fruit van alle bomen behalve van één – de boom van de kennis van goed en kwaad. Adam kreeg te horen dat het de dood tot gevolg zou hebben, als hij van deze boom zou eten.

We richten onze aandacht vaak op die ene boom en het verbod dat Adam er niet van mocht eten en gezien de consequenties die dat voor ons had, hebben we daar alle recht toe. We moeten echter ook niet vergeten dat er een overvloed aan bomen stond waarvan Adam vrijelijk kon eten. “En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten” (Genesis 2:9). Ook wij kunnen ons te veel richten op wat we níet kunnen doen in plaats van op de overvloed aan goede mogelijkheden die ons gegeven worden.

De Heer gaf dit gebod aan Adam voor zijn eigen bestwil, om zijn leven te behouden. Met Zijn geboden voor ons is het net zo. Zoals we in Psalm 19 lezen, zijn ze voor onze bestwil omdat ze ons wijsheid en inzicht verschaffen, waarachtig en rechtvaardig zijn en ons zelfs vreugde geven!

Denk jij op deze manier over de geboden van de Heer? Vaak denken we dat het maken van onze eigen regels vrijheid oplevert, terwijl vrijheid eigenlijk pas ontstaat wanneer we in overeenstemming leven met de liefhebbende geboden van de Heer.

Stel je eens voor dat er wordt aangekondigd dat alle verkeersregels morgen worden opgeheven. Je bent niet langer onderworpen aan de vele wetten die jou beperken in wat je wel en niet kunt doen als je rondrijdt met je eigen vervoersmiddel. Je zult vrij zijn in de keuze van de snelheid waarmee je wilt reizen en vrij in de keuze aan welke kant van de weg je rijdt. Je kunt zelf kiezen bij welk kleur van het verkeerslicht je stopt of doorrijdt, je kunt parkeren waar je wilt. Dat lijkt me geweldig! Geen boetes of bonnetjes meer en de eenrichtingsstraat gaat altijd precies de kant op waar ik heen wil!

Maar het probleem is dat iedereen ook de vrijheid heeft om zijn eigen verkeersregels te maken. Spoedig zul je merken dat het niet eenvoudig is om van de ene plek naar de andere te komen, omdat je met al de andere weggebruikers en hun eigen ‘regels’ moet onderhandelen. Het zou veel gevaarlijker worden om te rijden en ook om langs een weg te wandelen. Het zou een chaos zijn!

De vrijheid van het autorijden zit hem erin dat we allemaal de regels volgen en kennen die ons land heeft opgesteld. Met ons leven is het net zo. Vrijheid ontstaat wanneer we naar onze geweldige hemelse Vader luisteren en Hem gehoorzamen, want Hij is perfect, Hij houdt van ons en Hij kent ons beter dan wij onszelf! Hij verlangt naar het beste voor ons en geeft ons geboden voor onze eigen bestwil, om ons rechtvaardigheid te brengen, vreugde, wijsheid, inzicht en een moreel kompas.

Als we er vandaag naar streven om in ons leven toe te passen wat de Heer ons, in liefde, geboden heeft, weet dat de Heer overvloedig is in Zijn voorziening. Het is verbazingwekkend dat we zelfs gezegend worden als we ervoor kiezen om in trouwe gehoorzaamheid op Zijn liefde te reageren.

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Jakobus 1:25