Waarom het allesbepalend is dat jij naar Gods beeld geschapen bent

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar de laatste jaren zijn zwaar geweest. In deze tijd met een wereldwijde pandemie en raciale spanningen zie ik hoe onze maatschappij op bijna elk onderwerp verdeeld is. Ik ben moe en afgemat. Zoals velen van jullie heb ook ik vrienden en familieleden verloren doordat hun boze houding voor mij een grens was. Ook ik heb moeilijke gesprekken gehad met mensen van wie ik houd, die gewoon niet naar de wereld kijken op de manier waarop ik dat doe. Ik heb het nieuws aangezet, om het vervolgens wanhopig snel weer uit te zetten.

En toch, als we deze week de Bijbel opendoen, heb ik zoveel hoop. De Bijbel toont ons dat we een betere weg voor ons hebben liggen, omdat we in Genesis het fundament zien voor christelijke eenheid en voor broeder- en zusterliefde.

God schiep de hemel en Hij schiep de aarde. Hij maakte de dieren en de sterren en de zon. Hij vormde de aarde en kerfde oceanen en zeeën uit. Maar Zijn geliefde schepping, de enige met Zijn beeld op zijn wezen gedrukt, is de mens. Vanaf het allereerste begin werd de mens boven de rest van de schepping gezet en kreeg hij een speciale plaats. Omdat wij als enigen beelddragers van God zijn (Imago Dei), zijn wij gescheiden van de rest van Gods schepping.

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” (Genesis 1:27). “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” (Genesis 1:31).

Overal in de Bijbel wordt ons verteld dat we God moeten liefhebben en elkaar moeten liefhebben zoals we onszelf liefhebben (Mattheüs 22:34-40), dat we onze gaven moeten gebruiken om elkaar te dienen (1 Petrus 4:10) en dat we eenheid moeten nastreven met elkaar (Filippenzen 2:1-11). Maar het is in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, het begin van ons scheppingsverhaal, dat ons wordt verteld waarom.

Waarom hebben we elkaar lief en dienen we elkaar?

Omdat alle mensen – stuk voor stuk – zijn gemaakt naar het beeld van God. Deze waarheid verandert alles. Het verandert de manier waarop we met onze buren omgaan. Het beïnvloedt de manier waarop we over die vriend met dat afwijkende standpunt praten. Het verandert de manier waarop we kijken naar degenen die anders stemmen, aanbidden en geloven dan wij, omdat wij als gelovigen erkennen en weten dat Gods beeld, Imago Dei, gedrukt staat op elk mens dat rondloopt op deze aarde.

Dit is het fundament voor hoe we alle mensen eervol, waardig en respectvol behandelen. Het is waarom wij elkaar met vreugde dienen en van onze vijanden houden. Het is het fundament voor waarom we worden opgeroepen om verdraagzaam en geduldig naar elkaar te zijn (Kolossenzen 3:12-14). We hebben rijkelijk lief en vergeven overvloedig, omdat God ons liefhad en ons vergaf. En we zien ons ‘waarom’ in Genesis 1, toen de almachtige God ons naar Zijn exacte beeld maakte en Zijn schepping zeer goed noemde. Als beelddragers, door de kracht van het kruis, kiezen we ervoor om waar mogelijk bij elke gelegenheid Zijn goedheid en Zijn heilige karakter te weerspiegelen.

Dus vandaag wil ik een paar vragen bij je neerleggen en één actiepunt. Omdat God alle mensen naar Zijn beeld heeft gemaakt, zijn we allemaal – zoals het in Jesaja 43:4 staat – kostbaar in Zijn ogen en is de vraag: Wie moet jij vandaag liefhebben? Wie moet jij vergeven? Voor wie moet je bidden? Zijn er mensen in jouw leven die jij tot ‘de ander’ hebt bestempeld, terwijl ze eigenlijk medebeelddragers zijn?

Laat me je vandaag bemoedigen om met die vragen aan de slag te gaan en biddend in Psalm 139 te lezen en dan vooral in vers 23-24. Vraag God om je hart te onderzoeken zoals David dat vroeg toen hij zei: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.”

Moge de God die jou naar Zijn beeld gemaakt heeft, jou vandaag toerusten om in een donkere wereld Zijn licht te weerspiegelen en eenheid uit te stralen.

Uitdaging week 2:

Neem deze week de tijd om te bestuderen wat het betekent om naar Gods beeld geschapen te zijn. Is het beeld van God een fysieke eigenschap of een onzichtbare karaktereigenschap? Op welke manier word jij uitgedaagd om anders te leven, wetende dat je op elk moment een weerspiegeling bent van Gods beeld?

Leesplan week 2:

Een tekst om uit je hoofd te leren