Waar ligt de focus van jouw hart?

In deze vierde week van onze studie over de Zaligsprekingen bestuderen we de reinen van hart.

Jezus spreekt hen aan die rein van hart zijn. Hij geeft hen de belofte dat zij God zullen zien. Oh wat verlang ik ernaar dat Jezus mij hiermee aanspreekt. Herken je dat? Soms lezen we uitspraken van Jezus en dan had ik zo graag bij Hem willen staan op het moment dat Hij het uitsprak.

Stel je eens voor dat jij één van de leerlingen van Jezus was. Jij hebt gezien dat Hij gedoopt werd en bent Hem later gaan volgen. Jij liep zojuist achter Jezus aan de berg op en hebt vlakbij Hem een comfortabel plekje in het gras gevonden om te zitten. Je hoort hoe Jezus spreekt over een totaal nieuw Koninkrijk. En terwijl je naar Hem kijkt en probeert te bevatten wat Hij net allemaal zei, kijkt Jezus jou ineens recht in de ogen aan en zegt ‘zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’. Het lijkt wel alsof Hij dit tegen jou persoonlijk zegt. ‘Zalig ben jij, omdat je rein van hart bent. Eens zul je God werkelijk zien’.

Wat gaat er door je heen? Klinkt er direct een ‘yes en amen!’ door je hoofd? Of is het eerder een voorzichtige ‘euh, heeft Jezus het echt tegen mij?’

 

In eerste instantie lijkt het me geweldig om zo dicht bij Jezus te kunnen zijn dat ik daadwerkelijk Zijn stem had kunnen horen wanneer Hij sprak. Maar wanneer ik verder nadenk over dat wát Hij zegt… Eigenlijk ben ik dan wel blij dat ik nu leef, zodat ik Zijn woorden kan lezen en overpeinzen. 

Zou Hij mij wel hebben aangesproken als ik daar op die berg had gezeten? Hij kent mijn hart, er zijn periodes in mijn leven geweest dat mijn hart verre van rein voelde. Lange tijd heeft er veel bitterheid en onvergevingsgezindheid in mijn hart geleefd. Zou Jezus werkelijk ook mij hebben aangesproken? 

 

Misschien herken je mijn vragen en onzekerheid wel. Jij weet wat er werkelijk in je hart leeft. Jij weet hoe je kijkt naar bepaalde situaties, hoe je denkt over bepaalde mensen. Ik kan het gedrag van de ander zien en horen wat de ander zegt, maar ik kan niet kijken in het hart van een ander. 

God wel. En weet je, voor mij is dat een opluchting. 

 

Terwijl ik in alle rust dieper nadenk over de woorden van Jezus begin ik te geloven dat Jezus het ook tegen mij heeft. Over een paar week vieren we Pasen. We herdenken dat Jezus gestorven is voor ons én dat Hij opstond. Zijn lijden was verschrikkelijk, maar voor ons heel erg nodig. Want op die manier konden de woorden die Jezus tijdens de Bergrede sprak voor ons waarheid worden. Door het bloed van Jezus zijn jij en ik nu volkomen vergeven, rein en heilig verklaard. In Hebreeën 9 kun je hier uitgebreid over lezen.

Vanuit die wetenschap kan ik geloven dat mijn hart inderdaad rein is. Niet omdat ik allemaal goede dingen doe. Maar om wat Jezus voor mij heeft gedaan. Jezus was al volmaakt rein. Zijn hart was altijd op de Vader gericht. Hij deed wat Zijn Vader van Hem vroeg. Hij had een volmaakte relatie met Zijn Vader. Het leven wat Jezus hier leidde is ook het volmaakte voorbeeld voor ons. 

 

Nu Jezus met Zijn Heilige Geest in ons woont helpt Hij ons om een rein en zuiver hart te hebben. Helaas zijn onze neigingen en daden nog niet altijd perfect. Net als David doe ook ik nog vaak zat niet wat in lijn ligt met Gods leefregels en plannen voor mijn leven. Zo mis ik nog regelmatig mijn doel. Toch wordt David ‘een man naar Gods hart genoemd’. Ondanks het overspel en de moord die David pleegde ziet God het hart van David. Zo ziet God ook mijn hart en jouw hart. Hij kent onze overleggingen. Hij kent onze foute gedachten, Hij kent onze verkeerde verlangens. God doet ons keer op keer liefdevol de uitnodiging om ons net als David afte keren van het verkeerde en berouw te tonen over onze misstappen. Hij verlangt ernaar dat wij ons weer toekeren naar Hem. Dat we ons hart laten reinigen door het bloed van Jezus.

 

Jezus Zelf riep ons op om in Hem te blijven, zoals Hij in ons blijft. Wij zijn al in Hem. Door met mijn hele hart gericht te blijven op Hem, kan ik in Hem blijven zoals Hij in mij is. Wat een heerlijk vertrouwen mag ons dit geven. Tegelijk kan het je misschien wat onzeker maken. Want hoe doe je dat dan, met je hele hart gericht blijven op God? Dat vraagt oefening, daar mogen we in groeien en daar zal de Heilige Geest ons bij helpen. Door in onze bijbel te lezen, door met anderen door te praten over wat we lezen, door alleen én samen met God door het leven te wandelen en tijd met Hem door te brengen. Ook dat is precies wat Jezus ons laat zien. 

We leven in een drukke wereld met ontzettend veel verwachtingen, snelle indrukken en harde geluiden. Dan kan het moeilijk zijn om de stem van God te horen, Zijn leiding te ervaren zodat je weet welke kant je op moet wandelen. Denk dan terug aan de manier van Jezus’ leven. Hij trok Zich regelmatig terug in de stilte om alleen met Zijn Vader te zijn. Volg dat voorbeeld. God is ook jouw Vader. En geloof en vertrouw dan ook op de uitspraak van Jezus dat Zijn schapen Zijn stem zullen horen (Joh 10: 27-29). 

 

Ik ben zo dankbaar dat Jezus mijn hart al rein heeft gemaakt. Ik hoef daar zelf niet meer voor te zorgen. Dat zou mij ook niet gelukt zijn. 

Het is mijn hartsverlangen om continue gericht te zijn op de wil van de Vader. Ik ga het niet redden om hier op deze aarde alles perfect en volmaakt voor elkaar te hebben, dat hoeft ook niet, dat is niet wat de Vader van ons vraagt. Laten we ons zoveel mogelijk focussen op de Vader, dat is waar de Vader naar verlangt. Hij houdt ervan dat we tijd doorbrengen met Hem. Hij houdt ervan dat ons hart gericht is op Hem. Hij houdt van ons!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente