In de waarheid wandelen

De kracht van de waarheid valt niet te ontkennen.

Vijf keer wordt het woord waarheid genoemd in de eerste vier verzen van 2 Johannes 1.

De grondslag van ons geloof berust volledig op de waarheid en dat zien wij in Johannes 8:32, waarin wordt gezegd: “en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Ik kan als moeder getuigen van de blijdschap die mijn eigen hart vervult als mijn kinderen in overeenstemming met de waarheid leven. Het is altijd fijn om te zien, als een gelovige zich inzet om volgens de waarheid te leven, maar het heeft toch iets extra’s als je ziet dat degenen die jij zelf persoonlijk tot discipelen hebt gemaakt, volgens Gods Woord leven. Volgens mij zien we diezelfde gevoelens in 2 Johannes 1:4, waar Johannes zijn gevoel beschrijft als hij ziet dat gelovigen leven volgens de geboden van God: Hij heeft er zich zeer over verblijd.

Eén bepaald woord in deze tekst blijft bij mij hangen: onder. Johannes schrijft: “Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.” (2 Johannes 1:4)

Dat houdt in dat niet allen aan wie de waarheid was voorgehouden, volgens de waarheid leefden.

Als dit niet werkt als een wake-up call, dan weet ik het niet meer.

Wat een beangstigende realiteit is dit. Dit is absoluut iets waarvoor we dagelijks op de knieën moeten.

Een ding weet ik zeker: juist nadat ik te maken heb gehad met ontrouw, echtscheiding en alleenstaand moederschap, ben ik nu nog veel meer hierop gefocust als moeder, dan voordat ons gezin uiteenviel. De schade die mijn gezin overkwam gaf mij de gelegenheid om voortaan meer ernst te maken met de redding van mijn kinderen. Ik kon niet blijven denken dat alles wel veilig was en buiten bereik van de vijand. Niet dat ik er voor die tijd ook geen ernst mee maakte, maar het wordt opeens veel belangrijker als je zo’n aanval op je gezin te verwerken krijgt. Behalve dat de duivel niet voorzag met wat voor moeder hij het aan de stok kreeg, bleken ook mijn kinderen dappere strijders in het gebed en zij hebben met eigen ogen kunnen zien hoe goed en voorzienig God in ons leven is, want we zijn uit de as herrezen. Wat als verwoesting was bedoeld, heeft God gebruikt en gebruikt Hij nog steeds, ten goede en tot Zijn eer. Dat is de waarheid.

De waarheid was het enige waaraan ik mij kon vasthouden in die donkere dagen, en waar ik mij nog steeds aan vasthoud nu ik bezig ben mijn koers te bepalen in mijn nieuwe leven. (Het helpt ook als ik mijn gedachten overstem door aanbiddingsmuziek op te zetten).  De strijd om onze gedachten bestaat echt, weet je! Het was de waarheid die mij vrijmaakte, telkens als er een leugen in mijn gedachten kwam, telkens als een verleiding voor dat moment zo’n goed gevoel gaf.

Teleurstelling is de speelruimte die de vijand graag gebruikt om ons te laten struikelen. Maar juist in zulke periodes van verlies, van verdriet en van teleurstelling moeten we ons des te steviger vastklampen aan Gods waarheid en – omdat we erin geloven – er ook naar leven. We kunnen niet alleen maar het eens zijn over de waarheid en er niets mee doen, of het na onze kinderjaren ergens ver weg stoppen in onze gedachten, maar we moeten erin geloven en eruit leven, hier en nu.

Toen ons huis te koop stond, baden de kinderen en ik elke avond en zeiden dat we, al wisten we niet waarheen we zouden verhuizen als het huis verkocht werd, geloofden dat de Heer een goed plan met ons had. We namen Gods Woord ter hand (Romeinen 8:28, Galaten 6:9, Jeremia 29:11) en spraken Zijn beloften over ons uit en geloofden Hem op Zijn Woord. We hadden best in angst en twijfel kunnen zitten, maar wij kozen ervoor om God te vertrouwen. Satans grootste wens is om ons te misleiden en ons ertoe te brengen dat wij de waarden en waarheden die wij hooghouden, ter discussie stellen.

Ons huis werd precies op het goede moment verkocht en tot de dag van vandaag zijn mijn kinderen en ik verbluft over wat God voor ons heeft gedaan. Het was in feite mijn zevenjarige zoon die het als eerste zei: “Mam, toen wij zaten te wachten op een koper voor ons huis, was God een huis voor ons aan het bouwen.”

Tranen.

Ik kan me geen mooier moment herinneren dan toen mijn eigen zoon God de eer gaf voor wat Hij in die periode voor ons heeft gedaan.

Als Johannes zich al verblijdde als hij zag dat gelovigen zich aan de waarheid hielden, kun je je dan voorstellen hoeveel blijdschap er in de hemel is over ons, als wij leven in waarheid en liefde en in barmhartigheid en genade?

Gebed: Heer, ik dank U voor Uw waarheid. Dank U wel, dat U dichtbij bent bij degenen die gebroken van hart zijn. Dank U voor de plannen die U met ons hebt, waardoor U ons behoedt voor verkeerde wegen. Uw Woord is de waarheid en moge de waarheid van Uw Woord klinken in de oren van allen die U nodig hebben en die er opnieuw aan herinnerd moeten worden Wie U bent, nu, vandaag. 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente