Vriendschappen met Jezus als middelpunt

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Romeinen 12:4-5 

Een vriendschap waarin Jezus centraal staat zou een vriendschap moeten zijn die jou opbouwt, jou opricht en jou aanmoedigt op je geloofsweg. God heeft ieder van ons met unieke en verschillende gaven toegerust en Hij wil dat wij de gaven die Hij ons gegeven heeft, gebruiken om Zijn kerk mee te zegenen.

Welke gaven heeft God jou gegeven? En hoe en waar gebruik je deze gaven? Hebben de mensen om jou heen profijt van deze gaven of hamster je ze voor jezelf?

Gods Woord zegt we onze gaven moeten gebruiken om elkaar te dienen. God gaf ze niet aan ons voor onze bestwil, maar voor Zijn lichaam. Onze gaven voegen waarde toe, ze zijn een ondersteuning en bemoediging in het leven van anderen en van onze vrienden in het bijzonder.

We worden goede rentmeesters van de gaven die God ons gegeven heeft wanneer we onze gaven gebruiken om degenen rondom ons te dienen: onze vrienden, familie en mensen in het algemeen. Romeinen 12:4-5 zegt immers dat we elkaar toebehoren.

Ik wil je bemoedigen om jezelf te zien als beheerder van Gods gaven. Wees royaal met het uitdelen van de gaven die Hij jou heeft gegeven. Laat jouw gaven rondgaan, zodat ze kunnen worden ingezet om mensen die God op jouw pad gezet heeft tot een hoger niveau te tillen.

Lieve Vader, dank U voor de gave van Uw Woord en dat U me eraan herinnert welke gaven U mij gegeven heeft. Vergeef mij alstublieft voor elke keer dat ik die gaven voor mezelf hield. Help mij vandaag en help mij altijd om mijn gaven te gebruiken als toegevoegde waarde voor de mensen die ik tegenkom. Dank U Vader. In de Naam van Jezus. Amen.


Uitdaging:

Op welke manier kan jij deze week je vrienden aanvuren tot liefde en goede werken? Maak deze week tijd voor je vrienden, moedig elkaar bewust aan en daag elkaar uit met Gods Woord.