Vriendschap: introductie

Op de vooravond van Zijn kruisiging bad Jezus voor alle gelovigen. Hij bad dat allen die in Hem zouden geloven in Hem zouden blijven. De liefde van gelovigen voor elkaar is een weerspiegeling van de liefde van de Vader voor de Zoon en voor de wereld.

Gods liefde voor de wereld is de reden dat Hij Zijn Zoon Jezus heeft gestuurd, als zoenoffer voor onze zonden. Jezus toonde Gods liefde aan de wereld toen Hij Zijn leven gaf voor zondaren. In Johannes 15:13 lezen we: “Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden”. Het offer van Jezus was het ultieme voorbeeld van een liefdevolle vriendschap. Hij had ons zo lief dat Hij voor ons stierf, zodat wij voor eeuwig bij Hem kunnen leven.

Wij zijn geschapen voor gemeenschap en vriendschap. God heeft de mensheid geschapen in de context van een relatie met Hem en met elkaar. Hoewel het soms lijkt alsof het makkelijker en pijnlozer is om het leven alleen te leven, zijn we gemaakt om in gemeenschap met elkaar de weg te gaan. We kunnen niet zonder elkaar. De manier waarop wij voor elkaar zorgen en elkaars lasten dragen toont de wereld de liefde van God.

We moeten op onze hoede zijn voor de listen van de vijand, die altijd blijft proberen onze vriendschappen te vernietigen en het lichaam van Christus te verscheuren door onvrede en onenigheid. In deze zesweekse studie bestuderen we wat het betekent om vriendschappen te hebben die tot eer van God zijn en om gevaarlijke en ongezonde vriendschappen te herkennen.

Vriendschap is een grote gave die God ons heeft gegeven.

Wij hebben Bijbelse vriendschappen nodig in dit leven, om ons te helpen de weg met God te gaan, standvastig te zijn in beproevingen en de listen van de vijand te bestrijden. Jezus kwam om zondaren, inclusief onszelf, te dienen en hen tot vrienden te maken. Hoewel onze vriendschappen nooit volmaakt zullen zijn, kunnen we elkaar wel opbouwen, elkaar vaak om vergeving vragen en vergeven en onze vriendschappen laten schitteren als getuigenis van het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus.


Love God Greatly biedt Bijbelstudies in meer dan 30 verschillende talen aan. Onze materialen worden gebruikt door zendelingen, christelijke organisaties en lokale kerken. We rusten vrouwen toe met Gods Woord door onze studiegidsen gratis beschikbaar te stellen op onze site.

Door het bestuderen van de Bijbel in hun eigen taal met gelijkgestemde vrouwen, leren vrouwen meer over Gods Woord en worden zij daarmee toegerust.

We geloven dat de wereld positief verandert als vrouwen Gods Woord lezen en toepassen in hun leven en als zij Zijn onveranderde liefde omarmen. We weten dat elke vrouw die Gods Woord leest, verandering kan brengen in haar gezin, in haar omgeving en in haar land. Echt: elke vrouw.

Doe je mee met deze zesweekse studie? Je kunt op maandag, woensdag en vrijdag blogs vinden die bij deze studie passen. Lees mee met de overdenkingen en doe mee in een groep, zodat je niet alleen bent als je Gods Woord bestudeert, maar vrouwen om je heen hebt om samen Gods Woord open te doen.

Heb je geen facebook en wil je graag meedoen via e-mail, whatsapp of signal? Stuur dan een mailtje en we nemen contact met je op!