Vredestichters

Is het weleens over jou gezegd dat je zo op je vader of je moeder lijkt? Misschien omdat je op dezelfde manier als je vader naar de wereld kijkt, of omdat je op dezelfde manier als je moeder omgaat met anderen. Kunnen anderen aan jou zien dat jij het kind van je ouders bent? 

Kinderen laten vaak iets zien van hoe hun ouders zijn. Een kind heeft voor de helft het DNA van de vader en de andere helft is van de moeder. Een gegeven wat waarschijnlijk iedereen wel weet, maar waar niet iedereen per se blij van wordt. Misschien vind je het helemaal niet leuk wanneer mensen over jou zeggen dat je op je vader lijkt. Of misschien zou je juist meer op je moeder willen lijken. 

Deze week lezen we over de vredestichters. Jezus noemt de vredestichters zalig, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 

Een vredestichter is iemand die vrede en verzoening bewerkt met zijn eigen vijanden. En zoals Jezus het hier zegt is vrede dus een karaktertrek van God. De wereld zou Gods kinderen kunnen herkennen aan de vrede die zij brengen. Heb je daar weleens goed over nagedacht? 

Bij vredestichters denk ik niet direct ‘hé, dat is natuurlijk een kind van God’. Toch, als we naar Jezus, Gods eigen Zoon kijken, dan zal iedereen waarschijnlijk beamen dat Hij vrede bracht. Hij wordt zelfs Vredevorst genoemd. Jezus is de Vorst van de vrede. Hij is het die de vrede tussen God en ons herstelde. Door Jezus mogen wij onbeschroomd bij de Vader komen, elk moment opnieuw. De Vorst van vrede lijkt op Zijn Vader. Jezus liet zien wat ware vrede is. 

In het Oude Testament lezen we hoe Aäron en zijn zonen de opdracht krijgen om het volk dagelijks te zegenen met vrede van God. Elke dag weer werd de shalom van God Zelf over Israël uitgesproken. ‘De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’ (Numeri 6: 24-26).

Vele jaren later spreekt Jezus, onze Hogepriester ook over vrede. ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld [die] geeft, geef Ik [die] u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’. (Johannes 14: 27). Jezus Zelf, dé Vorst van vrede laat ons Zijn vrede na. Het gaat hier om de vrede tussen God en ons, waardoor wij Gods eigen vrede in ons hart zullen ontvangen. Deze vrede zorgt ervoor dat we geen angst hoeven te hebben zolang we nog hier in deze wereld moeten leven. Elk kind van God heeft Zijn vrede in zich. Het is onderdeel van ons DNA. Omdat God vrede is en wij Gods kinderen zijn, is vrede ook onderdeel van ons. 

Ervaar jij die vrede in jezelf? Ben jij je bewust van de shalom die Jezus door Zijn offer voor ons heeft bewerkt? 

Wanneer we om ons heen kijken is de vrede vaak ver te zoeken. Naast oorlogen tussen landen is er op andere vlakken in de maatschappij ook veel onrust. Soms zien we mensen die vredig lijken, maar vaak is dat tijdelijk. Het zijn tijdelijke periodes met rust. Maar op de één of andere manier lijkt die rust dan alweer onrust te worden. Men streeft naar meer, of men wil dat wat de ander heeft waardoor er weer strijd ontstaat. Als kinderen van God hoeven we hier niet aan mee te doen. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet ván deze wereld. 

Als kind ben ik opgegroeid in een onstabiel en onrustig gezin. Er was altijd wat en vaak heb ik het gevoel gehad voor vrede en rust te moeten zorgen tussen de verschillende gezinsleden. Het maakte dat ik zeker als jongere me van binnen erg onrustig voelde. Ik was continu alert, bang en gespannen. Ik zat 24 uur per dag in de waakmodus, omdat ik de verantwoordelijkheid voelde om de vrede in ons huis te waarborgen. Ten diepste een onmogelijke taak natuurlijk, al had ik dat toen nog niet door. Vrede in mijzelf kende ik niet, ik maakte me constant zorgen. Totdat ik Jezus voor het eerst echt ontmoette. Ik leerde Hem kennen. Ik ging beseffen wat Zijn naam ‘Vredevorst’ werkelijk inhield. De vrede van Jezus is totaal anders dan de vrede waar de wereld naar streeft.

Het helpt mij enorm om me te richten op Wie God is en hoe Hij voor mij zorgt. Ik hoef niet angstig om mij heen te kijken want ik kan erop vertrouwen dat God altijd bij mij is (Jesaja 41: 10). Hij woont in ons. Wanneer we dat werkelijk beseffen dan kunnen we erop vertrouwen dat niets ons zal schaden. Dan kunnen we rustig slapen, ondanks de storm die om ons heen raast. 

Van die vrede kunnen we getuigen, die vrede mogen we uitdelen. Zo zullen we als vredestichters bekend gaan staan. Wanneer we zelf leven vanuit die vrede, dan kan het niet anders dat mensen dit aan ons zullen merken. Onze omgeving zal zien dat wij niet gestrest of onrustig raken, dat we een innerlijke vrede hebben die alle verstand te boven gaat. Zo zal men zien dat wij kinderen van God zijn.  

Het is mijn gebed dat ook jij de vrede van God Zelf zal ervaren. Dat je durft te vertrouwen op Gods vrede in jou. 

‘De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!’ (Numeri 6: 24-26).

Liefs, 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente