Vijf gebeden die je kunt bidden in het najagen van een puur hart

“Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet op heft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.” Psalm 24:3-4

Wat zijn voor jou in een doorsnee week triggers of druppels die je emmer doen overlopen, waardoor wat er werkelijk in jouw hart schuilt onthuld wordt?

Voor sommigen is dat vastzitten in het verkeer, in de spits, na een lange dag op kantoor.

Als je kleine kinderen hebt, zal het misschien het niet-zo-simpele maar oh-zo-heiligende proces zijn van je familie klaarmaken en de deur uit krijgen voor de zondagsdienst.

Misschien is het de omgang met een moeilijk persoon, het onmogelijk managen van een veel te vol schema, of andere chronische drukpunten van het leven die in de loop der tijd  tot een lelijke uitbarsting kunnen komen – ook al vinden we het verschrikkelijk om dit toe te moeten geven – van wat er eigenlijk in onze harten aan de hand is.

Als je in Christus bent, ben je gereinigd door het bloed van Jezus (1 Johannes 1:7, 9). Jouw zonden zijn vergeven. Je bent een nieuwe creatie, met een nieuw hart. Wanneer God naar je kijkt, ziet Hij de rechtvaardigheid van Zijn perfecte Zoon (Ezechiël 36:26-272 Korinthe 5:17,21Efeze 4:24Romeinen 4:5). Deze genade… deze liefde. Oh, laten we ons altijd blijven verwonderen over zo een geweldige genade!

Dus hoe gaan we nu verder?

Ondanks al dit goede nieuws en deze nieuwe ochtendgenades – nu we in deze wereld leven – moeten we dagelijks blijven strijden tegen de zonde (Galaten 5:17). We ZULLEN onszelf moeten verloochenen vandaag. We ZULLEN ervoor moeten kiezen om ons kruis op ons te nemen en Hem te volgen (Mattheüs 16:24). We weten dat onze identiteit verzekerd is in Christus. Laten we er daarom steeds op gebrand zijn om een vinkje te kunnen zetten achter ‘een puur hart’. In  Hem groeien we daarin. Glorie zij aan God, we hoeven dit niet in ons eentje te doen. Dezelfde God Die ons redt, bekrachtigt ons door Zijn Geest zodat we meer en meer op Hem gaan lijken, getransformeerd naar Zijn gelijkenis (Romeinen 12:2).

Snak je naar een nieuwe start? Je bent niet de enige.

Laten we vandaag, door de kracht van Christus in ons, besluiten om met alles wat in ons ligt een rein hart na te jagen. We zullen het niet perfect doen, maar we kunnen het wel gepassioneerd najagen, terwijl we zelfverzekerd in Zijn genade leven. Het begint met een bereidheid om je over te geven – niet mijn wil, maar Uw wil, Jezus (Spreuken 3:5-6).

Dit zijn vijf gebeden die je kunt bidden (en verzen die je kunt onthouden!) als je er deze week naar verlangt om te groeien in reinheid van hart.

Doorgrond mij; Leid mij: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.” – Psalm 139:23-24

Houd mij dicht aan Uw hart, reinig mij: “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!” – Jakobus 4:8

Help me mijn hart te bewaken: “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.” – Psalm 119:9; “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” – Spreuken 4:23

Help me om me te verheugen in waarheid; Onderwijs mij wijsheid: “Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.” – Psalm 51:8

Help mij lief te hebben zoals U: “Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart.” – 1 Petrus 1:22

Deze week ga ik één van deze verzen op een kaartje schrijven, en het plakken op een van mijn “drukpunten”. Doe je met me mee? Deel in het commentaar het vers van jouw keuze en jouw drukpunt, en laten we de goede strijd samen strijden!

Aan Zijn voeten,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente