Verzegeld en verzekerd

Wat is de bron van jouw zekerheid?

Is het jouw familie? Jouw vrienden? Jouw relaties? Jouw toekomstplannen?

Recent onderzoek wees uit dat meer dan zestig procent van de vrouwen gedachten heeft die pijnlijk zijn en kritisch over zichzelf. Wekelijks hebben ze te maken met onzekerheid.

Als we in ogenschouw nemen met welke kwesties vrouwen te maken krijgen in een wereld die chaotisch is en aan verandering onderhevig, dan zal het geen verrassing voor je zijn dat zoveel vrouwen dag in dag uit te maken hebben met overweldigende onzekerheden.

En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. 2 Korinthe 1:21

Hoe kan de instabiliteit en onzekerheid in een onstabiele en chaotische wereld worden opgelost?

Voor degenen die in Jezus Christus geloven, kan het antwoord alleen gevonden worden in God Zelf.

Vanaf het moment dat iemand al haar vertrouwen en hoop op Jezus stelt, verzegelt God haar met de beloofde Heilige Geest.

Wanneer God Zijn zegel, de Heilige Geest, in ons plaatst, markeert Hij onuitwisbaar dat wij Hem voor eeuwig toebehoren.

Gods verzegeling is de bron van onze zekerheid. Zijn verzegeling zal nooit breken, want God kan Zijn beloften niet breken.

Wanneer we eenmaal verzegeld zijn, kunnen we zekerheid vinden in onze identiteit als Gods uitverkorenen.

Wanneer we eenmaal verzegeld zijn, kunnen we zeker zijn van de beloften die God ons doet.

Wanneer we eenmaal verzegeld zijn, kunnen we zekerheid hebben over Gods doel voor ons.

Wanneer we eenmaal verzegeld zijn, kunnen we zekerheid hebben over Gods bescherming.

Niet alleen maar voor een tijdje.
Niet alleen maar wanneer wij ‘goed’ zijn.
Maar voor eeuwig.

God is volledig toegewijd aan een actieve, intieme en persoonlijke relatie met ieder van Zijn dochters, zelfs op dagen waarop wij Hem niet zijn toegewijd.

“In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte… “ – Efeze 1:13

Wanneer onze omstandigheden onzeker zijn of wanneer het leven ons pijn doet, brengen we ons in herinnering dat we door God voor eeuwig zijn verzegeld.

Wanneer we aan het worstelen zijn met de instabiliteit die het leven ons onvermijdelijk brengt, zoeken we onze toevlucht in ons “identiteitsbewijs”, dat is ondertekend door onze Almachtige God. Snel mediteren we op Gods beloftes van eeuwige en onvoorwaardelijke liefde en vinden we zekerheid in het feit dat God voor eeuwig onze bron van kracht is en van stabiliteit en van bescherming.

De wereld mag dan wel veranderen, maar God verandert niet.

Mensen stellen ons misschien teleur, maar God niet.

Jij en ik worstelen onszelf door het leven, maar God doet dat niet.

Wat we ook doen, hoe we ook falen, Gods volk heeft voor eeuwig een perfecte zekerheid in Gods liefde.

Als God toegewijd is om jou constant gerust te stellen met de wetenschap dat jij voor eeuwig de Zijne bent, hoe toegewijd ben jij dan om te geloven wat Hij jou gegeven heeft?

Welke moeite, teleurstelling of pijn zorgt ervoor dat je jouw eeuwige zekerheid met God in twijfel gaat trekken? Hoe kunnen wij voor jou bidden nu je enkel God op gaat zoeken voor zekerheid en stabiliteit in je leven?

Vrede en genade voor jou.