Vermeerderde vreugde

Vreugde moet gedeeld worden. Ik vind het geweldig wanneer een vriendin goed nieuws met mij deelt. 

Hij heeft me eindelijk gevraagd! De Heer heeft ons als man en vrouw aan elkaar verbonden.” 

“Ik ben aangenomen voor mijn droombaan! God heeft voor mij een deur geopend om mijn talenten op een fantastische plek te mogen gebruiken.”

“We dachten dat we onvruchtbaar zouden blijven, maar onze Hemelse Vader heeft ons twee kleine kindjes geschonken.” 

Wanneer God ingrijpt en iets geweldigs doet, kunnen wij niet langer stil blijven. Een beantwoord gebed is als een zonnestraal die na een donkere storm door de wolken breekt. 

Johannes begint zijn eerste brief met het delen van blij nieuws. Hij kon niet langer zwijgen, omdat God Zichzelf op ontzagwekkende wijze had geopenbaard. Het was zijn hoop dat wij de Waarheid zouden kennen en ons met hem zouden verheugen:

Halleluja! Van eeuwigheid af had God al een plan klaar om ons te redden. 

Jezus is mens geworden en is gekomen om ons van onze zonde te verlossen. Dankzij onze Verlosser hebben wij het ware leven. Ja en Amen!

God de Vader is actief in ons leven aanwezig. Allen die Christus hebben aangenomen hebben een eeuwigdurende vriendschap met God, die deze wereld hen niet kan afnemen. Dank U, Heer Jezus!

We hebben reden tot vreugde! We hebben goed nieuws te delen. Wij zullen nooit meer dezelfde zijn. 

We kunnen niet stil blijven, omdat Jezus is gekomen en ons leven voor eeuwig heeft veranderd. 

Nu wij aan het begin staan van onze reis door de brieven van Johannes, is het mijn gebed dat onze harten mogen overstromen met de vreugde van de Heer. De vijand van onze ziel wil dat wij vergeten dat onze Redder het graf heeft overwonnen en op een dag alle duisternis uit deze gevallen wereld zal verdrijven. Onze tegenstander wil ons doen twijfelen, zodat we zwijgen. Laten we ons voornemen om Gods goedheid met heel ons hart en ziel en lichaam in ons leven te verkondigen. Goed nieuws moet gedeeld worden. 

Johannes hoorde Jezus met zijn eigen oren woorden van leven spreken, zag Zijn glorie met zijn eigen ogen en raakte Zijn opgestane lichaam met zijn eigen handen aan. Hij wist dat Jezus waarachtig was. Hij gunde iedereen diezelfde vreugde, die zo diep in zijn eigen hart verankerd was. 

Heeft Jezus ook jouw lot voor eeuwig veranderd? Heeft Zijn Woord ook jouw wezen krachtig veranderd? Heb jij gezien hoe God jouw gebeden heeft verhoord en ben je vol ontzag voor Zijn luister? Jij hebt het Woord van het leven en iemand in jouw omgeving moet het ook horen. 

Zwijg niet wanneer God jouw leven heeft aangeraakt, maar roep het uit met heel je hart: Redding is hier en Zijn naam is Jezus!

Onze vreugde zal vermeerderen wanneer wij onze mond openen om Christus te delen.

Uitdaging week 1:

Probeer deze week je zonden te bekennen zodra je zondigt. Vraag God om jouw zonden te laten zien en belijd die zonden steeds direct aan Hem en aan anderen. Let erop hoe deze manier van omgaan met zonden jouw houding en jouw daden beïnvloedt. Let er ook op hoe dit jouw kijk op Gods genade en je geloof in die genade beïnvloedt.

Leesplan week 1:

Weektekst week 1:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente