Verlangen naar gerechtigheid

Heb jij het moeilijk met je zonden? Word je je eigen tekortkomingen wel eens zat? Zou je willen, als je naar jezelf kijkt, dat je wat vromer en rechtvaardiger was?

De Bijbel gebruikt de termen honger en dorst om onze geestelijke toestand te beschrijven. We weten hoe het voelt om dorst te hebben of behoefte aan voedsel. We begrijpen ook dat we zonder eten en drinken zouden sterven. Dat kun je heel goed vertalen naar ons geestelijke leven. Als we te lang geen geestelijk voedsel tot ons nemen, verzwakt ons kennen van God en ons geloof droogt uit.

Jezus zegt tegen ons dat hongeren en dorsten naar gerechtigheid iets goeds is. Het is iets goeds, want dingen waarnaar we verlangen, zijn dingen waar we van houden. Dus als we hongeren naar gerechtigheid is dat een bewijs dat wij van gerechtigheid houden. Het betekent ook dat we begrijpen wat er staat in Romeinen 3:10

  

   “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één.”

Waar moeten we het zoeken, als wij zelf geen gerechtigheid kunnen voortbrengen? We moeten het buiten onszelf zoeken bij Hem die de Gerechtigheid is. We moeten bij Jezus zijn.

“en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof” –Filippenzen 3:9 

Als wij een diep verlangen hebben om meer op Jezus te lijken, zal ons dat aanzetten om Hem te blijven volgen. Het zal ons nederig houden, omdat we inzien dat we van onszelf niet rechtvaardig zijn, en het zal maken dat we Jezus aldoor dankbaar blijven omdat Hij ons gerechtigheid wilde schenken hoewel wij dat niet verdiend hebben.

Maar is het niet o zo gemakkelijk om ons leven vol te proppen met evenementen, to-do lijstjes, met werk, vrienden, zorg voor het gezin en alle dagelijkse plichten? En geldt dat ook niet op geestelijk gebied? We kunnen onze geest overladen met angst en vrees, zorgen, bitterheid en obsessies. Dat is jammer, want in  zo’n overvol bestaan draven we van moment naar moment en houden we ons niet bezig met de eeuwige dingen. In plaats van te streven naar gerechtigheid streven we naar het goede leven.

Laten we Mattheüs 6:33 in gedachten houden, waar Jezus ons het beste advies geeft.

“Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

Het eind van het jaar komt snel naderbij en we willen graag een frisse start maken, toch? Gebruik daarom de komende paar maanden om opruiming te houden in je leven, en geef prioriteit aan het streven naar gerechtigheid.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 3: Zet je doelstellingen op een lijst. Dat kunnen doelen zijn voor je hele leven, voor je nieuwe jaar, of voor je volgende maand. Is één van jouw doelstellingen:  groeien in gerechtigheid? Heb jij honger naar gerechtigheid? Zo niet, bid dan tot de Heer dat Hij jou die honger geeft en blijf Hem zoeken in Zijn Woord. Als jij wel verlangt naar gerechtigheid, stel dan een lijst op van hoe jij daar dagelijks naar zou kunnen streven.

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente