Veranderd

De Bijbelverzen van vandaag leiden naar een kritisch moment in het leven en de bediening van Jezus: Zijn roeping van de twaalf discipelen. Dit is het begin van een verhaal van verandering.

Jezus had op dat moment vele volgers (ook wel discipelen genoemd), maar Hij koos er slechts twaalf uit om Zijn meest nabije discipelen te zijn, Zijn apostelen. TWAALF. Dat is niet erg veel, dus je zou denken dat Hij het beste van het beste zou kiezen om een perfect dozijn te vormen.

Wat zou er in ons eisenpakket zitten als wij vandaag een perfect dozijn uit zouden moeten kiezen? We zouden kunnen overwegen of ze slim of loyaal, invloedrijk of welbespraakt zijn, of ze connecties hebben of expert zijn in bepaalde vaardigheden.

Ik kan niet net doen alsof ik weet hoe of waarom Jezus ieder van deze mannen koos. We weten dat Hij ze koos nadat Hij zich op een berg had teruggetrokken en daar een nacht in gebed door had gebracht (Lukas 6:12). Ze waren zorgvuldig uitgezocht en gekozen omdat Jezus – in tegenstelling tot de apostelen – wist dat zij de mannen zouden zijn die Zijn aardse bediening na het kruis voort zouden zetten.

Dit waren gewone mannen. Onder hen waren vissers en tollenaars, maar geen religieuze Schriftgeleerden. Ze waren soms emotioneel, impulsief, met zichzelf bezig en vol twijfel. Een van de meest geliefde apostelen, Petrus, verloochende Jezus driemaal. Deze mannen waren verre van perfect, maar in de loop van de tijd groeiden ze, in Jezus’ aanwezigheid. Ze veranderden en daardoor waren ze in staat om de vroege kerk op te richten en het christendom te verspreiden. (De lont in het kruit was Judas, de apostel die Jezus verried. Hoewel het voor ons verwarrend is, was de keuze voor Judas geen foutje of vergissing).

Dit waren gewone mannen, maar God transformeerde hen met de tijd om uitzonderlijk werk voor het koninkrijk te doen.

Ons verhaal kan hetzelfde zijn. Wij voelen onze beperkingen, maar God ziet onze potentie. Wij zijn gewoontjes, maar God kan ons gebruiken om belangrijk werk voor Hem te doen. Hij maakt ons ervoor geschikt en stelt ons ertoe in staat wanneer wij gehoorzaam en gewillig gehoor geven aan Zijn roeping.

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1:6)

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente