Van het duister in het licht

Het was een turbulente week binnen de mediawereld. Je hebt waarschijnlijk wel mee gekregen dat The Voice of Holland nogal negatief in het nieuws is geweest. Er zijn aanklachten ingediend vanwege seksueel misdrijf, grensoverschrijdend gedrag van bekende namen tegenover vrouwen, meisjes soms nog. Er zijn duistere praktijken aan het licht gekomen. Het is schokkend om erover te horen, ook als je niet bekend bent met die wereld en misschien nog nooit naar The Voice hebt gekeken.

Eerder vandaag zat ik me af te vragen hoe het nou zou komen dat dit nu pas naar buiten is gekomen. Dat de duisternis in het licht gevangen werd. Het lijkt al zolang te spelen.

 

En ik moest denken aan Jan Pool en de steen die hij in de vijver gooide aan het begin van dit jaar.

Misschien heb je hierover gehoord, misschien heb je zelfs wel mee gedaan. Op zondag 2 januari hebben veel christenen in Nederland zich verenigd in verootmoediging door te bidden en te vasten voor ons land. Jan Pool riep ons christenen op om onze knieën te buigen en zo onze afhankelijkheid te betonen aan God. Je kan meer hierover lezen op ikknielneer.nl mocht je er meer over willen weten.

Afgelopen week hebben we mogen lezen over hoe Jezus keer op keer de tijd nam om het aangezicht van Zijn Vader te zoeken. In stilte en eenzaamheid was Hij in de aanwezigheid van de Ene, de Bron waar Hij kracht en leiding uit kon putten. Hier op aarde was Jezus volledig mens en was ook Hij volledig afhankelijk van Zijn Vader. Ook Hij verootmoedigde Zich en was hierdoor in staat om Zijn werk op aarde met grote kracht uit te oefenen. Zijn bediening hier was groots, heilig en zo noodzakelijk voor ons. Dit kon Hij niet zonder de krachtige verbondenheid met Zijn Vader.

 

Petrus besefte dat ook op het moment dat hij bij het bed van Dorkas door de knieën ging. De opstandingskracht van Jezus is in hem aanwezig. Hij wilde en kon, als discipel van Jezus, Zijn voorbeeld volgen. Toch, voordat hij de dode Dorkas gebood op te staan boog hij zijn knieën en richtte hij zich eerst op God omdat hij wist dat hij dit niet uit eigen kracht kon doen. Pas daarna kon hij met opstandingskracht spreken.

Ook Paulus buigt zijn knieën om de Efeziërs voor Gods troon te brengen. Hij buigt zijn knieën in aanbidding voor God, de Schepper. Onze God is de oorsprong van alles, voor Die grote God kan Paulus niet anders dan door de knieën gaan. Ook hij beseft dat hij volledig afhankelijk is van God zijn Vader. Zonder Hem is alles wat Paulus verkondigt inhoudsloos.

Jezus Zelf roept ons op om in Hem te blijven. Hij is de Wijnstok, wij zijn Zijn ranken. Wanneer we Hem volgen moeten we in Hem blijven en dan zullen we grote dingen kunnen doen omdat Zijn kracht in ons is.

 

Dit brengt me terug bij de stenen in de vijver aan het begin van dit jaar. Zoveel christenen, volgelingen van Jezus hebben zich op die tweede januari verenigd in gebed en vasten. Ze zijn door de knieën gegaan in verootmoediging voor onze grote Koning Jezus. Omdat ze wisten dat het niet goed ging met het land, omdat het nodig was dat duistere plekken verlicht zouden worden door het Licht. Wat een kracht is er uitgegaan van die gezamenlijke verootmoediging en gebeden om vernieuwing in ons land.

 

Grote kans dat wat er nu gebeurt bij The Voice of Holland nog maar een begin is van iets duisters dat in het licht komt te staan. Nu al zien we dat er een discussie ontstaat waarbij men beseft dat het met de moraliteit van Nederland slecht gesteld is. Ook niet christenen hoor ik dat zeggen. God gebruikt de gebeden van Zijn kinderen. Ik vind dat echt bijzonder, groots, een wonder wat we als christenen niet uit onszelf hadden kunnen organiseren.

We moeten de kracht van gebed niet onderschatten, in de bijbel zien we prachtige wonderen gebeuren door de kracht van gebed. Jezus ging ons hierin voor, Zijn discipelen volgden. Ook wij mogen hen volgen.

Laten we ons blijven verenigen in gebed. Om verandering voor ons land, voor onze steden en onze gezinnen, families en vrienden. We weten dat gebed krachtig is en Gods Geest laat stromen zodat er wonderen gaan gebeuren. Laten we onze knieën buigen en Hem de eer bewijzen die Hij verdient. En laten we bidden dat dit wat er vandaag de dag gebeurt grote gevolgen mag hebben voor hernieuwing van de waarden en normen in deze maatschappij.

 

Grote God, U bent goed. In Uw aanwezigheid knielen we neer en erkennen U als Heer. U bent waarheid en licht. Leer ons U kennen. Leer ons Uw waarheid zien en Uw licht schijnen. We hebben U nodig. Zonder U zijn we tot niets in staat. Vernieuw ons denken en laat Uw licht over ons schijnen. Zodat wij tot zegen kunnen zijn voor deze wereld.

Dit bidden wij U in de naam van Jezus. Amen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente