Uitgekozen

In gedachten zie ik haar voor me: een onzeker meisje op platte schoenen en een shirt in felle kleuren. Ze zit aan een tafeltje in een vol klaslokaal met een hippe werkmap in haar hand en ze hoopt dat iemand haar uitdagende nieuwe kapseI zal opmerken en zal zeggen dat ze er leuk uitziet. Ze heeft een knoop in haar maag en ze wou maar dat ze die zomer een paar kilootjes was kwijtgeraakt. Urenlang is ze in het winkelcentrum op zoek geweest naar die perfecte outfit die dat mooie meisje in dat ene tijdschrift aanhad.

Ze doet zo haar best en toch kijkt iedereen in de klas de andere kant op. Allerlei ideeën razen door haar hoofd over hoe zij zichzelf moet opstellen. Ze wil zo graag worden gezien, worden geaccepteerd en worden uitgenodigd voor het feest.

Ik zou in dat verdriet de pauzeknop willen indrukken en tegen mijn 16-jarige ik willen zeggen dat het goed komt met haar.

Meid, het komt helemaal goed met jou. Je zal wel niet de koningin van het galafeest worden en ook niet op alle leuke feestjes worden uitgenodigd, maar je hoort wel ergens bij. Je bent geliefd. Je bent bijzonder.

Laat de vijand van je ziel je geen leugens vertellen en laat je niet wijsmaken dat je waardeloos of onbeduidend bent. Jij bent Gods koningsdochter. Jij bent echt van Hem.

Lang voordat jij werd geboren heeft jouw hemelse Vader jou al uitgekozen. Toen Hij elke ster zijn plaats gaf aan de hemel en de oceaan schiep, heeft Hij ook besloten om nog iets extra’s aan Zijn prachtige meesterwerk toe te voegen. Met een glimlach bedacht Hij jou en besloot dat jij een plaats zou krijgen hier op aarde om hier Zijn naam te dragen en voor het oog van de wereld Zijn goedheid en majesteit uit te dragen.

Dat feestje waarvoor jij niet door het populairste meisje van de klas werd uitgenodigd, verbleekt bij het wondermooie doel dat God voor jouw leven heeft bedacht. God heeft grotere plannen voor jou. Misschien tel jij hier op aarde in bepaalde kringen niet mee, maar Christus maakt voor jou een plaats klaar in de hemel. De Koning van het heelal heeft jou heel bewust op het oog en Hij ziet elk detail van jouw leven. Op dit ogenblik zit jouw Heiland aan de rechterhand van de almachtige God en pleit voor jou. Het maakt deel uit van Zijn koninklijke priesterschap dat jij vrije toegang hebt tot het oor van de goddelijke Heerser over heel de schepping.

In jou leeft het Licht van de wereld, en jouw lichtje schijnt helder tot Zijn eer in deze donkere wereld. Als je omhoog kijkt en je ziet een ster aan de hemel, bedenk dan dat God jou ziet. Jij bent geliefd, je bent bevoorrecht, je bent apart gezet en geheiligd door God Almachtig.

Misschien loop jij wel nooit in die allerleukste kleren, maar wel kan jij in een donkere wereld Zijn vriendelijkheid, Zijn liefde en Zijn goedheid laten zien. Er is een sprekende gelijkenis tussen jou en de God die verlost. God heeft jou uitgekozen om aan de wereld te laten zien dat niemand die Jezus als Heer belijdt, wordt afgewezen, want Jezus is mens geworden om ons allen uit de zonde en de schande te redden. Er is redding, hier en nu.

Meid, ga rechtop zitten en lach. Jezus heeft jou voorgoed bevrijd van dat streven naar het applaus van de wereld. In Christus zijn we aangenomen en wij kunnen Zijn volheid van blijdschap en van leven ervaren, waar onze plaats ook is.

Overal om je heen zijn gebroken mensen, verloren in de gebrokenheid van de zonde. God heeft jou uitgekozen om ieder die je tegenkomt te wijzen op het licht van jouw Heiland.