Tot in lengte van dagen

Heb je ooit de afwijzing gevoeld van mensen van wie je dacht dat ze jou met open armen zouden verwelkomen? Heb je ooit een boodschap gebracht, waarbij je één bepaalde reactie verwachtte, maar vervolgens met minachting werd onthaald?

Jezus in ieder geval wel.

Omdat Jezus een perfect leven leidde, lijken wij soms te vergeten dat Jezus in zijn leven, wandel en ervaring dezelfde hartenpijn ervoer die deze wereld geeft. Hij wist hoe het was om te worden afgewezen door de mensen die Hij liefhad en kwam redden.

In Markus 6 ging Jezus naar zijn geboorteplaats en verwachtte misschien – zoals ik zou hebben gedaan – een hartverwarmend welkom thuis. Ik begon dit hoofdstuk met de hoop dat ik zou zien dat Jezus verwelkomd zou worden door de mensen die Hem kenden en Hem en Zijn familie liefhadden. Maar het verhaal nam snel een andere wending. In de passage lezen we dat Jezus lesgaf en dat Zijn gemeenschap er aanstoot aan nam.

In Markus 6:5-6 staat: “En hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs.”

In zijn geboorteplaats kon Jezus geen wonderen doen vanwege het ongeloof van Zijn gemeenschap. Jezus, de Messias, de Zoon van God, werd afgewezen door de mensen die Hem als kind hadden zien opgroeien. Hij kwam om te onderwijzen, om te genezen, om wonderen te doen en Hij kon het niet vanwege hun ongeloof.

Lieve zus, de boodschap van het evangelie is vandaag de dag net zo schandalig als in de tijd toen Jezus lijfelijk op deze aarde wandelde. De boodschap zal met afwijzing onthaald worden. Maar als de Schepper van deze wereld met afwijzing wordt onthaald terwijl Hij het goede nieuws deelt dat Hij belichaamt, dan zullen wij ook afwijzing ervaren.

In de Bijbel staat:

“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat hebben.” Johannes 15:18

“Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” Jesaja 53:3

Onze God, die Ene Die wij dienen, kent de pijn van haat en verachting maar al te goed. En Hij wist dat vanwege Zijn Naam ook wij zouden gaan lijden en zouden gaan ervaren hoe het is om te worden afgewezen. In Zijn laatste woorden tegen Zijn discipelen beloofde Hij Zijn aanwezigheid: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Mattheüs 28:20

Wanneer deze wereld ons afwijst, omdat we het schandalig goede nieuws van verlossing verkondigen, dan kunnen we troost vinden, wetende dat onze God afwijzing kende en doormaakte. Hij kende de wonden vanuit Zijn eigen geboorteplaats, de wonden van mensen die riepen: ‘Kruisig Hem!’ God heeft de troost van Zijn aanwezigheid beloofd, tot het einde der tijden.

God, Immanuël, is met ons en dat is het goede nieuws dat wij verkondigen. Het is het goede nieuws dat levens verandert. Het is het goede nieuws dat redt.

En dus blijven wij verkondigen. Wij blijven onderwijzen en dat schandalige verhaal delen dat zowel beledigt als redt, wetende dat elke afwijzing waar wij mee te maken krijgen, verbleekt in vergelijking met de afwijzing waar onze Jezus mee te maken had. We ervaren troost, wetende dat Hij met ons is, tot in lengte van dagen.

Leesplan week 3:

Uitdaging week 3:

Als alle kwade overwegingen vanuit ons eigen hart komen (Markus 7:21-23), hoe kunnen we daar dan tegen vechten? Wat kan jij deze week doen om je hart te vullen met Gods Woord en Zijn waarheid, zodat wat er uit je hart voortkomt aangenaam is voor God?

Weekvers week 3:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente