In de laatste dagen

De laatste dagen worden gekenmerkt door liefdeloosheid, door spotters die zeggen: waar blijft de wederkomst? Mensen leven zonder het besef dat het dichtbij is.  Er is een geest in de wereld die tegen Christus is, die steeds sterker wordt. Bemoedigend is wel dat de volle wetteloosheid nu nog tegengehouden wordt. En ook jij en ik […]