Standvastig en overvloedig

Niet zo lang geleden zat ik tegenover een vriendin die kort daarvoor een begrafenis had bijgewoond. Na wat luchthartige opmerkingen stelde ik toch de onvermijdelijke vraag, “Hoe gaat het nu echt met je?” Ze zuchtte en gaf me toen een vreemd antwoord, wat ik niet snel zal vergeten. “Ik ben erg verdrietig, maar ik ben altijd dankbaar voor het verdriet, omdat het me eraan herinnert dat wij niet in deze wereld thuishoren.” Terwijl de tranen zachtjes over haar wangen liepen, citeerde ze de bekende woorden die we vandaag lezen uit 1 Korinthe 15, “Dood, waar is uw prikkel? Graf waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.” De rest van onze tijd samen hebben we nagedacht over nalatenschap en over de grote waarde van een leven dat uitgegoten wordt omwille van het Koninkrijk.

Dit gedeelte uit 1 Korinthe 15 is zo krachtig, omdat het ons eraan herinnert dat wij niet in deze wereld thuishoren en dat zelfs het lichaam dat wij hebben gekregen zal vergaan en op een dag vernieuwd zal worden! In de verzen 50-57 lezen we dat zelfs het meest verschrikkelijke wat ons op deze aarde kan over komen – de dood – is overwonnen en geworden is tot een overwinning voor hen die in Christus zijn.

Vriendinnen, dit is goed nieuws! Voor allen die worstelen met ziekte is dit een hoopvol vooruitzicht. Voor de weduwe, voor degene die alles is verloren, voor degene wiens hart gebroken is, kan deze overwinning in Christus het verdriet tot vreugde maken, omdat het ons wijst op de onveranderlijke hoop die wij in Christus hebben. Wij verlangen naar de dag waarop alle dingen (onze lichamen, onze relaties, onze moeilijkheden) zullen worden genezen en worden hersteld in Christus. Tot die dag komt zijn wij mensen van hoop die vaststaan in de beloften van Gods Woord.

Wat betekent dat volgens dit schriftgedeelte? Wat moeten we dan doen tot die heerlijke dag komt? Lees 1 Korinthe 15:58: “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.”

Ongeacht onze veranderlijke omstandigheden worden wij opgeroepen standvastig te zijn en onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dit is een heilige roeping tot trouw. Het betekent dat erop kunnen vertrouwen dat de Heer zeker zal doen wat Hij heeft beloofd. Het betekent dat wij ziekte en dood het hoofd kunnen bieden en dat wij zelfs ons verdriet, onze pijn en onze tranen kunnen dragen als mensen die door de hoop op een eeuwig leven de dood overwonnen hebben. Het betekent dat wij met vrijmoedigheid mogen verkondigen dat er een dag komt waarop de doden in Christus zullen opstaan en God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Het betekent dat wij mensen van hoop zijn die werken voor de Heer en Zijn koninkrijk – niet voor onze eigen koninkrijken hier op aarde, maar voor het eeuwige koninkrijk van God. Wij doen dit door als een goed rentmeester onze tijd, onze middelen en onze relaties in te zetten voor de eeuwige heerlijkheid, wetende dat onze werken (zowel groot als klein, opvallend als onopgemerkt) niet tevergeefs zijn wanneer ze in Christus zijn.

Dit wil niet zeggen dat wij, terwijl wij wachten, geen pijn of verdriet kennen, of dat we de pijn maar moeten negeren. Mensen van hoop negeren het verdriet, de gebrokenheid of de moeilijkheden niet. Integendeel, zij worstelen ermee, wetende dat door Jezus Christus onze Heer alle dingen zijn overwonnen. Mensen van hoop weten dat het leven, in al haar schoonheid, pijnlijk zwaar kan zijn, maar we kennen de betrouwbare belofte van onze God dat Hij op een dag alles goed zal maken. Terwijl wij op Hem wachten, wijden we ons leven aan het werk van de Heer, in de wetenschap dat ons aardse lichaam zal verzwakken en uiteindelijk zal vergaan. Onze hoop is niet gesteld op aardse gemakken, maar op Christus alleen.

Neem deze week de tijd om na te denken over wat het betekent om standvastig te zijn en overvloedig in het werk van de Heer in jouw leven. Bid en vraag God om wijsheid, zodat deze waarheid je dagelijkse gedachten en handelingen kan veranderen. Bedenk hierbij dat de overwinning die wij hebben behaald in Christus ons in staat stelt om als geliefde broeders en zusters samen te leven en getrouw voor de Heer te werken.

Brittany Salmon

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente