Schuld loslaten

Ik vind het prachtig om te zien hoe de Heer altijd een uitkomst geeft. Door de hele Bijbel heen lezen we keer op keer hoe God op de één of andere manier altijd de oplossing geeft wanneer een situatie uitzichtloos lijkt.

Oude gewoontes zijn niet altijd nutteloos. In dit geval waren de oude gewoontes van het offersysteem een tijdelijke, onvolmaakte schaduw die vooruitwees naar Jezus. De oude gewoontes zijn belangrijk om niet te vergeten. Zelfs in ons leven van vandaag kunnen nieuwe gewoontes, vaker wel dan niet, een verbetering zijn – wanneer we de oude gewoontes niet vergeten. Het oude en het nieuwe moeten hand in hand gaan.

Het oude verbond haalde de zonde nooit weg, maar bedekte haar.

Het was het vrijwillige ‘Ik leg Mijn leven af’-bloedoffer van Jezus Christus dat alles veranderde.

Jezus was niet alleen naar buiten toe volmaakt, maar ook innerlijk vlekkeloos, waardoor Hij de volmaakte Priester was en het uiteindelijke, volledige en allesomvattende offer dat het nieuwe verbond inluidde. Dit was vanaf het begin Gods plan geweest.

Dit nieuwe verbond was beter dan het oude, omdat we niet meer beperkt zijn in onze toegang tot God. Nu mogen wij onbeperkt tot Hem naderen. We hebben niet langer een tijdelijke oplossing; we hebben een permanente oplossing voor onze zonden.

Maar er is nog meer…

Jezus’ bloed reinigt niet alleen ons geweten, maar het geeft ons ook de mogelijkheid om de levende God te dienen!

Denk even goed na over deze twee dingen.

Het bloed van Jezus kon ons geweten bereiken en reinigen. Geen enkel ander persoon of geen enkel dier zou dit ooit kunnen doen.

Als je ook maar een beetje op mij lijkt, begrijp je hoe schuldgevoel je kan lamleggen. Het kan ons omstrikken en vastzetten. De schuldgevoelens kunnen je zomaar belagen als moeder, ze blijven bij mij aankloppen, zeker in de pandemie die we nu meemaken.

Als alleenstaande moeder met twee jonge kinderen was het heel moeilijk om ineens thuis te moeten werken en ook nog eens schooljuf te moeten zijn voor de kinderen. Het was op zijn zachtst gezegd overweldigend. Het was alsof ik elke avond voor het slapen gaan in een spiegel keek die al mijn tekortkomingen uitvergrootte en mijn resultaten onder een vergrootglas beoordeelde. Ik kwam tekort. Wij komen allemaal tekort. Niemand van ons komt ook maar in de buurt van het werkelijk liefhebben van God en onze naasten met alles wat in ons is, zoals ons dat is opgedragen.

Ik heb me ook schuldig gemaakt aan de gedachte dat God mij zou vergeven of Zich meer in mij zou verheugen als ik maar genoeg voor Hem deed. Onze gedachten moeten elke dag aangescherpt en vernieuwd worden, anders vallen we in deze ik-gerichte valkuil. Het enige antwoord is het bloed van Christus. Wanneer je veroordeling op de stoep staat, tot wie ga je dan? Hebreeën 9:14 geeft ons het antwoord: ga tot het bloed van Christus.

Onze redding en vergeving heeft alles te maken met het bloed van Jezus. We zijn vergeven door Gods genade en door het bloed van Jezus Christus! Daarom zijn we nu vrij om Hem te dienen.

Wij kunnen de Heer op een tastbare manier dagelijks dienen, door vriendelijkheid, liefde, genade, vrijgevigheid, vergeving en bemoediging te tonen, ongeacht onze persoonlijke omstandigheden. Het bloed van Christus heeft niet alleen gevloeid om ons geweten vrij te spreken, het heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om Hem te dienen. Als ons geweten ons nog aanklaagt, zijn ook onze werken nog dood.

Het is mijn gebed voor jou en voor mij dat we woord voor woord mogen geloven wat God van Zichzelf zegt. Dat we woord voor woord mogen geloven wat God van Zijn Zoon zegt. Dat we woord voor woord mogen geloven wat God heeft gezegd over het antwoord op ons zondeprobleem. Laat ons dan op Jezus vertrouwen en Hem dienen met een rein geweten en met ons hele hart.

Wat is het een eer om met Christus te mogen samenwerken en onderdeel te mogen zijn van een groter plan dan wij ooit voor mogelijk hadden kunnen houden. Het is het waard om deze manier van leven en deze vrijheid na te jagen en ervoor te vechten.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente