Schild van geloof

Wist je dat de Romeinse soldaat in het bezit was van twee schilden? Hij had een klein rond schild dat meer dienst deed als sierobject. Deze werd gebruikt tijdens militaire parades. Het zag er prachtig uit, maar het was niet in staat om de soldaat te beschermen tijdens een gevecht.

Naast dit sierschild had de soldaat een tweede schild. Deze was ongeveer 60 bij 120 cm groot. Wanneer een soldaat neerhurkte kon hij zich er helemaal achter verschuilen. Het was gemaakt van dunne houten planken en met canvas bedekt, met daarover heen weer verschillende lagen leer.  De randen waren met ijzer overtrokken waardoor de klappen van het zwaard van de vijand perfect opgevangen konden worden.

Het Romeinse leger stond bekend om hun orde en discipline. Rechte rijen van soldaten, schouder aan schouder om zo als één man ten strijde te trekken. Men kon zo, met behulp van hun grote schilden één ondoordringbare beschermhaag vormen om de soldaten heen. Elke pijl van de vijand ketste op elke willekeurige plek af. Tijdens de strijd maakten de soldaten, als ze daartoe de mogelijkheid hadden, hun schilden ook nog eens kletsnat. Hierdoor werden de brandende pijlen geblust, waardoor ze helemaal geen schade konden aanrichten. 

 

Wat beschrijft Paulus dit in een prachtig en treffend beeld. Ons geloof kan zo’n krachtig schild zijn dat het elke aanval van de vijand teniet doet. Deze week bestuderen we de oproep van Paulus om ons geloof als dat schild op te pakken.

Zelf ervaar ik de aanval regelmatig op mijn identiteit in Christus. Vaak genoeg zie ik pijlen op me af komen door gedachten van onwaardigheid. Gevoelens van schaamte omdat ik toch weer mijn doel miste. Maar ook reacties van anderen waardoor ik mij onzeker kan gaan voelen over wat ik kan. Misschien herken je hier wel iets in. Ten diepste raakt dit mijn identiteit aan en kan ik gaan denken dat ik minder waard ben in Gods Koninkrijk. In het ergste geval zal ik mij gaan terugtrekken uit de posities waar God mij heeft neergezet en waar ik mag bouwen aan Zijn koninkrijk. Of ik raak onzeker en durf niet meer te getuigen van het Evangelie. Precies wat de vijand wil en waarom hij zijn brandende pijlen op ons afvuurt. Dit zijn dan ook precies de momenten dat jij en ik ons schild van geloof moeten opheffen. Dit zijn de momenten dat ik met één knie op de grond gebukt mijzelf verschuil achter mijn schild van geloof. Om mij hierachter te kunnen verschuilen moet ik alleen wel geloven wat Gods woord zegt over mijn identiteit.

We moeten het evangelie kennen. Om ons schild op de juiste manier en op het juiste moment te kunnen hanteren is het nodig om te weten welke beloftes God in Zijn woord doet en vertrouwen dat God Zich aan Zijn beloftes houdt. Wanneer ik op mijn identiteit aangevallen word moet ik dus weten wie ik ben in Christus en geloven dat dit de waarheid is. Ik moet erop vertrouwen dat ik door het bloed van Jezus ben vergeven (Kolossenzen 2: 13), gereinigd (1 Jjohannes 3:2&3) en dat ik Gods kind en erfgenaam ben(Galaten 3: 29, 4: 6&7).

Wanneer ik dus de gedachte hoor ‘wie ben ik om dit of dat te doen, dat kan ik helemaal niet’, dan mag ik weten en geloven dat God mij bekwaam maakt voor dat wat ik mag doen voor Hem (2 Korintiërs 3:5&6).

 

Als we het beeld van het Romeinse leger nog even voor de geest halen, zagen we dat het een leger van orde en discipline was. De soldaten stonden ter bescherming om elkaar heen en verschuilden zich achter hun schilden. Hun vele schilden werden zo als het ware één groot schild. Precies op deze manier kunnen wij zussen ook om elkaar heen staan en elkaar bescherming bieden. We kunnen naast en om elkaar heen staan door de ander te herinneren aan Gods beloftes en Zijn trouw. Hoe mooi is het om zo samen Gods leger te zijn en stand te houden in de strijd die volop gaande is. Ik ben zo dankbaar voor mijn geestelijke zussen die regelmatig hun schild boven mijn hoofd houden of die me helpen door de knieën te gaan door me te herinneren aan wat Gods woord over mij zegt. 

Het is mijn gebed dat ook jij zulke zussen om je heen hebt staan. Wanneer we zo samen de beloftes van God bestuderen en geloven, dan zullen we steeds beter merken hoe de vurige pijlen afketsen op ons schild en al sissend doven. Dan merken we dat we steeds steviger op het fundament van Jezus staan en zo Zijn evangelie met kracht kunnen verdedigen. 

We hoeven niet al wankelend door het leven te gaan. Hef je schild van geloof omhoog en weet je beschermd. Herken de leugens van de vijand, laat de gevoelens en gedachten die daaruit voortkomen niet leidend zijn. Maar laat Gods trouw, Wie Hij is en dat wat Zijn woord zegt, ervoor zorgen dat wij stevig vast staan gedurende de strijd.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente