Ora et labora, bid en werk

Deze week zijn we begonnen met het boek Nehemia en lezen we hoe hij ontdekt wat hij mag doen voor zijn eigen volk. We zien een Jood, in hart en nieren, die woont en werkt in het hart van het Perzische rijk, aan het koninklijke hof. Door boeken die ik heb gelezen en films die ik heb gezien, kan ik me een voorstelling maken van hoe dat eruit zag in die tijd. Ik stel me een Babylon voor. Eten, drinken, allerlei vermaak die absoluut niet passend is bij het leven van een man van Gods volk. Vanwege zijn hoge en belangrijke functie aan het hof zal hij omringd zijn geweest met allerlei situaties die niet voldeden aan de wetten van Mozes. 

Nehemia zal zich hebben moeten houden aan allerlei protocollen en veiligheidseisen die je aan het koninklijke hof mag verwachten. Hij zal moeten zijn omgegaan met hoge belangrijke politieke leiders. Hij stond dichtbij de koning met gevaar voor eigen leven. We lezen over Nehemia dat hij bekend was met de wetten van zijn eigen volk. Hij kent God en heeft een echte levende relatie met God. Hij was een Israëliet en ondanks dat hij ver van Jeruzalem verwijderd was, lezen we toch van zijn betrokkenheid bij zijn eigen volk. 

 

Op het moment dat Nehemia hoort hoe slecht het met zijn volksgenoten in Jeruzalem gaat, keert hij zich tot God. We lezen over zijn diepe bewogenheid, hij huilt en ‘bedreef enkele dagen rouw’.  Hij vast en bidt en richt zich tot de Enige waarvan hij weet dat Die alles ten goede kan keren. Tijdens deze periode ervaart hij de roeping van God om naar Jeruzalem te reizen en de muren van deze stad te herbouwen. Als we de eerste paar hoofdstukken lezen leren we een man kennen die weet hoe hij een taak moet oppakken. Nehemia maakt een plan en hij lijkt overal aan te denken. 

Alles lijkt ook soepel te verlopen, zijn plannen worden gezegend en Nehemia getuigt daar zelf ook van. Hij spreekt over ‘de hand van mijn God die goed over mij was’. (Nehemia 2: 8 en 18).

 

Heb jij je al eens bezig gehouden met de vraag wat God wil dat jij doet? Ervaar je een persoonlijke opdracht? Ik geloof dat er naast de meer algemene bijbelse opdracht voor ons christenen (verkondig het evangelie), we ook persoonlijke opdrachten van God kunnen krijgen. We worden ergens voor geroepen. God legt een verlangen om iets te doen, ergens van betekenis te zijn ‘in ons hart’. Gelukkig is dit voor lang niet iedereen zoiets groots als waarover we lezen bij Nehemia.

 

Ik vind het mooi om te lezen hoe Nehemia te werk gaat. Hij start met gebed en verootmoediging. Hij trekt zich terug en neemt tijd om met God in gesprek te zijn en te vasten. Daarna gaat hij aan de slag. En terwijl hij plannen maakt, blijft hij in gebed. Hij weet zich continu afhankelijk van God. Zijn hart is gericht op God en ondertussen is hij aan het werk met datgene wat God hem te doen geeft. Voordat hij met de koning in gesprek raakt over zijn plannen, vroeg hij God al om Zijn zegen. Tijdens het gesprek met de koning blijft Nehemia in verbinding met zijn hemelse Koning en bidt hij om Zijn zegen. 

 

Nehemia leidt een leven met God. 

Hier verlang ik naar, om zoals Nehemia in het leven te staan. Herken je dat? Het verlangen om je leven te leiden met God?! Te ontdekken en te doen wat God wil, niet gericht op wat ikzelf wil of wat de wereld van mij verwacht. 

Ik spreek regelmatig vrouwen die druk zijn met hun werk, hun gezin of een andere (vrijwillige) taak in de kerk of buurt. Ze doen van alles, maar ondertussen twijfelen ze en denken dat men iets beters, iets mooiers, iets van meer betekenis moet doen. Eerlijk gezegd herken ik die twijfels en jij misschien ook wel. Het lijkt ook wel alsof ieder ander een mooiere en een grootsere taak in deze wereld heeft. We kunnen ons zo makkelijk vergapen aan dat wat de ander doet, terwijl we ondertussen ons evenwicht verliezen vanwege alle ballen die we omhoog moeten houden. Ook ik doe hieraan mee. Toch is dit niet wat God ons leert. En dit is ook niet hoe Nehemia leeft. 

 

Ondanks dat Nehemia een hoge belangrijke functie aan het Perzische hof had, koos hij ervoor om gehoor te geven aan wat God van hem vroeg. Hij ontdekte deze opdracht vanuit zijn bewogenheid met zijn volk in Jeruzalem en durfde de koning om toestemming te vragen. Sterker nog, naast toestemming, vroeg hij ook nog allerlei extra’s, waardoor zijn opdracht grotere kans van slagen had. Nehemia zelf getuigt dat de hand van God goed voor hem was (Nehemia 2:18). God zegende Nehemia op de weg die hij ging. Alles wat hij aan de koning vroeg, ontving hij. 

Hieruit leer ik dat, wanneer ik datgene doe wat God in mijn hart legt, ik ook actie mag ondernemen. Met mijn talenten en met mijn financiën mag ik aan het werk om zo Gods opdracht te laten slagen. Het is een wisselwerking; bidden en werken. Wanneer we in Gods plannen wandelen, mogen we verwachten dat God deuren zal openen. Het is alleen wel aan ons om die deuren zelf te openen. 

Het maakt niet uit wat God ons vraagt te doen. Van een kaartje naar iemand sturen ter bemoediging, of muren herbouwen van een stad. Als God iets in je hart legt om te doen, ga er dan voor! Bid én werk en het zal tot zegen zijn. Voor die ander én voor jezelf.

God vraagt een hart dat gericht is op Hem. Niet op wat anderen van ons vinden, niet op wat de wereld van ons verwacht. 

 

Nehemia had zich aan het Perzische hof kunnen laten vullen met allerlei denkbeelden die niet van God waren. Net zoals wij ons kunnen laten vullen met allerlei denkbeelden en filosofieën van deze wereld. We kunnen onze tijd door de handen laten glippen door gericht te zijn op wat de wereld ons biedt. Maar Nehemia laat ons zien hoe het anders kan. Hij leert ons hoe een leven met God eruitziet. Hij richt zich op Zijn grote God. Ondanks het pijnlijke bericht van zijn broers over Jeruzalem, herinnert Nehemia zichzelf aan Wie Zijn God is. Hij blijft in verbinding met zijn grote God. Én hij onderneemt al biddend actie. 

 

Voor ons geldt hetzelfde. Jij en ik, wij mogen al biddend door het leven gaan. Wanneer ons hart gericht blijft op God, zal Hij ons laten zien wat we mogen doen. En wanneer we dat al biddend doen, zal Hij ons mogelijkheden geven waardoor we onze persoonlijke opdracht kunnen volbrengen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente