Onze volgende studie: In Zijn kracht!

Kun je je de eerste keer dat je over Jezus hoorde nog herinneren? Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe dit verhaal over een man uit Jeruzalem die tweeduizend jaar geleden leefde bij ons terecht is gekomen?

Het evangelie is niet alleen een verhaal: het is het Goede Nieuws waarop de wereld wachtte. De boodschap van het evangelie is dat er hoop is doordat er eeuwig leven is door het geloof in Jezus Christus.

De mensen die in Jezus’ tijd leefden en Hem persoonlijk kenden toen Hij op aarde was, geloofden in Hem. Ze geloofden dat Hij de Zoon van God is. Ze geloofden dat Hij Degene is die stierf om de zonden van de wereld weg te nemen. Ze geloofden dat Hij Degene is die eeuwig leven geeft aan mensen die hun vertrouwen op Hem stellen. Deze mensen uit Jezus’ tijd stierven omdat ze Zijn boodschap doorgaven. Ze getuigden van Zijn leven, dood en opstanding en niets kon hen tegenhouden om de wereld over Hem te vertellen.

De boodschap van het evangelie is dat er hoop is doordat er eeuwig leven is door het geloof in Jezus Christus.

Dag aan dag gaf God Zijn kracht aan de vroege kerk. Hij was bij de eerste christenen in hun strijd, Hij was bij ze in hun overwinning en Hij was bij ze in hun twijfel. God had een missie voor hen en Hij leidde hen bij elke stap die ze zetten.

Door hun trouw kon het evangelie worden doorverteld en kunnen wij het nu lezen. Door hun doorzettingsvermogen weten wij nu van het reddingswerk van Jezus Christus. En door hun voorbeeld worden wij bemoedigd met de boodschap van het evangelie.

In Zijn kracht: vroeger en vandaag is een studie over het boek Handelingen. We lezen samen over de vroege kerk en over de verspreiding van het evangelie. Samen zoeken we naar bemoediging en kracht om het evangelie door te geven in onze cirkel van invloed. God gaf de vroege kerk de kracht om elke dag het Goede Nieuws door te geven en Hij geeft ons vandaag daar ook kracht voor.

Doe je mee met deze zesweekse studie? In de app YouVersion kun je een overdenking voor elke dag vinden bij ons leesplan. Op maandag, woensdag en vrijdag staat er een blog voor je klaar op onze website over de thema’s van deze studie. En op Facebook is er een online Bijbelstudiegroep waarin we elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden tijdens deze studie over het boek Handelingen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente