Onze toekomst is veilig

In het Verenigd Koninkrijk is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk thuisblijft op dit moment. Er zijn maar een paar geldige redenen om naar buiten te gaan en een daarvan is dat je een keer per dag naar buiten mag om te sporten. Dat mag alleen of met je gezin. Als ik met mijn kinderen buiten ben, houd ik hun handjes goed vast. Zeker als er mensen in de buurt zijn wil ik ervoor zorgen dat de kinderen ook de verplichte twee meter afstand houden.

Mijn jongste vindt het niet zo tof om mijn hand vast te houden. Hij weet dat het soms moet, maar zodra er niemand meer aankomt, laat hij me snel weer los. Totdat er een grote hond aankomt natuurlijk, dat wil hij m’n hand stevig vasthouden!

Vaak zeg ik dan: ‘Niets aan de hand, ik ben bij je. Je hoeft niet bang te zijn.”

In Jesaja 40 en 41 beschrijft de profeet de zachte kant van God en de kracht van God. Jesaja 41:10 en 13 hebben me door de jaren heen steeds veel zekerheid en troost gebracht.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,

wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,

ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Want Ik ben de HEERE, uw God,

Die uw rechterhand vastgrijpt

en tegen u zegt: Wees niet bevreesd,

Ik help u.

God zegt vriendelijk tegen jou: ‘Weest niet bang.’ En als we vragen: ‘Waarom niet?’ dan antwoordt Hij: ‘Omdat Ik bij je ben.’ De grote Ik Ben, Jahweh, is bij ons. Wat een hartverwarmende gedacht is dat! En voor het geval we het nog niet helemaal begrepen hebben, herhaalt Hij: ‘Weest niet verschrikt, want Ik ben je God.’

Onze liefdevolle Hemelse Vader belooft om ons te sterken en te helpen met Zijn rechterhand. Dit herinnert ons aan Gods standvastige liefde die Hij ons tot in eeuwigheid heeft beloofd. Jezus zegt in Johannes 10:28: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” En aan het eind van hoofdstuk 40 van Jesaja (40:28-31) zien we een voorbeeld van Gods kracht, sterkte en hulp:

“Weet u het niet?

Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de HEERE,

de Schepper van de einden der aarde,

wordt niet moe en niet afgemat.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht

en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden,

jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,

zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,

zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,

zij zullen lopen en niet moe worden.”

We worden moe, we raken uitgeput. Er is zoveel niet zoals het zou moeten zijn. We verlangen naar Christus’ wederkomst. We mogen de Heere verwachten.

De laatste dagen ontdekte ik dat veel van mijn vermoeidheid komt door mijn eigen frustratie over mijn levensomstandigheden die ineens zo anders zijn. Zendelinge Amy Carmichael zei jaren geleden als dat er vrede te vinden is in acceptatie. Ik ontdekte hoe waar dit is. 

Ik vind het zo mooi dat je in Jesaja 41:13 kunt lezen dat God onze hand vasthoudt en ons geruststelt: ‘Ik help je.’ Je hoeft niet bang te zijn, want Hij heeft alles onder controle in deze wereld die Hij heeft geschapen. Hoewel we in een gevallen wereld leven, komt Hij tot Zijn doel met Zijn verlossingsplan. En verderop, in Jesaja 42:5-6, pakt onze Schepper onze hand opnieuw vast om ons te leiden, te beschermen en ons tot een licht voor de volken te maken. We kunnen onze Redder aan de mensen om ons heen laten zien. En in de tijd waarin we nu leven is daar ook ruimschoots gelegenheid voor.

De wereld hoort niet zo te zijn. Maar net zoals mijn zoon naar mij toe komt rennen als hij bang is, zo kunnen wij naar onze Redder toe. Als angst ons dreigt te overspoelen, kunnen we naar onze hemelse Vader gaan en kunnen we Zijn krachtige, betrouwbare hand vastpakken en krijgen we kracht om door te gaan.

God is met ons, Hij zal ons nooit verlaten. Onze toekomst is veiliggesteld in Hem. Pak Zijn uitgestoken hand.

Julie McIlhatton,

Love God Greatly auteur – Noord Ierland, Verenigd Koninkrijk