Onze Advent studie: Eeuwig verbond

Vanaf het begin heeft God verbonden met Zijn volk gesloten. Die verbonden lieten Gods karakter en Zijn plannen voor de wereld zien. God deed beloftes. Zijn beloftes zijn een teken van Zijn trouw en de reden voor geloof en hoop.

God sloot een verbond met Noach en Hij beloofde hem en zijn nakomelingen dat Hij de aarde nooit zou verwoesten. Hij sloot een verbond met Abraham en beloofde om hem tot een groot volk te maken waaruit de Messias zou voortkomen. Hij sloot een verbond met Israël en gaf hen een manier om heilig te zijn en apart gezet te worden wanneer de Messias zou komen. Hij sloot een verbond met David en beloofde dat Hij zijn koninkrijk voor altijd zou vestigen.

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. Lukas 2:10-11

Christus is de vervulling van elk verbond dat God sloot met de mens. Jezus is het antwoord op al Gods beloftes. Hij is het eeuwige verbond waarop we hebben gewacht. Door Hem ontvangen we vrede, hoop, zekerheid, toekomst, heiligheid, rechtvaardigheid en verbondenheid. Hij is ons eeuwige verbond.

In deze periode voor Kerst gaan bestuderen hoe Jezus de vervulling is van al Gods verbondsbeloftes. We vieren Zijn geboorte en bestuderen dan alle manieren waarop Jezus in onze behoeften heeft voorzien en alle manier waarop Hij ons hoop heeft gegeven.

Eeuwig Verbond is een studie van vier weken die goed past bij Advent. Het is de periode waarin we de komst van Christus en Zijn vervulling van Gods beloftes herdenken. In deze studie kijken we naar de manieren waarop Christus Gods verbond vervulde voor Zijn volk door de tijd heen en in de laatste week richten we ons op het kerstverhaal.

We hopen dat je online met ons meedoet met deze vierweekse studie. Op onze website en op onze Facebookpagina vind je blogs, overdenkingen en een studiegroep vol vrouwen die met jou samen willen leren over Gods verbondsbeloftes.

Bestel hier je studiegids. De levertijd is wat lang, als je nu bestelt heb je de gids op tijd in huis!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente