Omhoog gerichte vriendschap

Met een bezwaard hart legde ik de telefoon neer. Het gesprek had een negatieve wending genomen en ik wou dat ik de oproep maar had laten overgaan naar de voicemail. Jarenlang was deze vriendschap voor mij een bron van vreugde en bemoediging geweest, maar de laatste tijd liepen de contacten met haar er telkens op uit dat ik mij in de verdediging gedrongen voelde omdat zij het niet eens was met wat ik zei. En het gebeurde ook dat er een sterke afkeer in mij opkwam als ze uitgebreid inging op sappige roddels waar ik niets mee te maken wilde hebben. Eerlijk gezegd begon die vriendschap echt vervelend en ongemakkelijk te worden. Ik zou willen dat ik terug kon naar de dag dat we elkaar waren tegengekomen en de delete-knop kon indrukken om al dat lelijke uit mijn gedachten te wissen.

De vijand van onze ziel vindt het heerlijk om onenigheid te veroorzaken, en één van zijn voornaamste listen is om ons door middel van onechte vriendschappen gevangen te houden in een soort vesting van zondige gedachten. Een gesprek met mijn pastor hielp mij om dit in het licht te brengen, en één zin uit dat gesprek heeft mij geweldig geholpen.

Heel rustig sprak hij de waarheid over mijn geestelijke probleem en hij zei: “Lyli, je moet stoppen met die vriendschappelijke omgang met ongezond denkende mensen, en vriendschappen sluiten die je omhoog brengen.” Dat beeld van een vriendin die, tegen de algemeen heersende onverschilligheid in, vlak naast mij loopt op een weg naar boven, in de richting van een heilig leven, heeft mijn denken veranderd. Het is waar: God roept mij op om iedereen lief te hebben, maar dat betekent nog niet dat ik alle persoonlijke bijzonderheden van mijn leven met iedereen moet delen. Ik wil arm in arm gaan staan met vrouwen die zich helemaal aan Christus hebben overgegeven.

Maar hoe maken we dan onderscheid tussen een onechte vriendin met een ongezonde invloed en een vriendin die Christus laat zien en omhoog gericht is?

Geestelijk ongezonde mensen zijn rancuneus is en roddelen (Spreuken 17:9)

Een naar boven gerichte vriend(in) is vergevensgezind en is discreet (1 Petrus 4:8)

Geestelijk ongezonde mensen veroorzaken onenigheid vanuit hun zelfzuchtige hart (Romeinen 16:17-18)

Een naar boven gerichte vriend(in) zegt de waarheid in liefde en met barmhartigheid (Efeze 4: 25-32)

Geestelijk ongezonde mensen zijn hoogmoedig en hebben geen zelfcontrole.  (2 Timotheüs 3:2-5)

Een naar boven gerichte vriend(in) toont nederigheid en geduld (Efeze 4:2)

Door kostbare tijd te steken in ongezonde, onechte vriendschappen kan onze geestelijke groei stagneren en kunnen we we blijven hangen in een spiraal van zonde. Moge God ons de moed geven om ons niet meer in te laten met negatieve beïnvloeding en voortaan bemoedigende vriendschappen op te bouwen met zussen in Christus, die gericht zijn op wat Boven is. Ware vriend(inn)en helpen ons om onze gedachten omhoog te richten en brengen ons dichter bij Christus.

 

 

Uitdaging:

Wanneer wij ernaar streven Bijbelse vriendschappen op te bouwen en te onderhouden hebben wij daadwerkelijk een vijand die ons werk teniet wil doen. Geestelijke strijd is echt en we moeten in onze relaties op onze hoede zijn. Maak deze week een lijst met gebedspunten die op jouw vrienden is toegespitst en vraag God om jullie relaties te behoeden voor geestelijke aanvallen.