Moederschap, een goddelijke roeping

1 Petrus 2:9
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Een paar weken geleden kregen we het thema van deze studie: Genadevol moederschap. Van Dale zegt moederschap = het moeder zijn. Wikipedia beschrijft dat moederschap niet alleen gaat om biologische moeders, maar ook om pleegmoeders, adoptiemoeders, stiefmoeders. In al deze gevallen gaat het om de relatie tussen de opvoeder en het kind.

Het thema van de eerste week sprak mij aan. Moederschap, een goddelijke roeping. Ik mocht moeder worden van twee prachtige kinderen die nu beiden volwassen zijn. En ik had een miskraam, een kindje wat door God gekend is.  Tijdens de zwangerschap heb ik gebeden voor mijn kinderen. Ik geloof dat mijn kinderen door God gegeven zijn.  Ik mag ze van Hem lenen. Om mijn kinderen alles te geven wat zij nodig hadden/ hebben, heb ik Goddelijke leiding nodig.

Lucas 18:15-17 Jezus zegent de kinderen
En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanige is het Koninkrijk van God.
Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. 

Ik was in de luxe positie om thuis te kunnen blijven bij mijn kinderen. God in Zijn grote genade maakte mij moeder. Dat voelde ik als een roeping, een taak waar God mij voor geroepen had. Moeder zijn vond ik bij tijden zwaar.  In mijn jeugd had ik geen stabiele moeder, mijn opvoeding was dan ook niet normaal. Toen ik kinderen kreeg liep ik tegen zoveel dingen aan en ik voelde mij bij tijd en wijle zo ongeschikt. Ik moest van mijzelf alles goed doen, perfect zijn. Ik heb gestreden tegen deze roeping omdat ik niet genadig was voor mijzelf.

Terugkijkend op deze tijd ben ik zo dankbaar voor mensen in onze omgeving die er precies op het juiste moment voor mij waren. Vrouwen met wie ik “volwassen gesprekken” kon voeren. Vrouwen met wie ik kon ontspannen. Vrouwen met wie ik samen kon bidden. Vrouwen die tijd doorbrachten met mijn kinderen, zodat ik even kon uitrusten. Vrouwen die mij begeleidden in de moeilijke tijden van mijn leven. Vrouwen die mij bemoedigden, aanmoedigden en ook vermanend toespraken.

Als ik naar het thema genadevol moederschap kijk, is dat voor mij de liefde die God voor mij heeft, Zijn genade naar mij toe, het offer van Zijn Zoon om mij te redden. Zoveel liefde en zoveel genade! Genadevol moederschap heb ik echt moeten leren. Ik heb moeten leren om genadig te zijn voor mijzelf.

Genadevol moederschap is voor mij het kijken/ opvoeden van mijn kinderen door de ogen van Jezus. Zien wat Hij ziet, voelen wat Hij voelt. Het is onvoorwaardelijk van ze houden, ook als ik ze geregeld achter het bekende behang kon plakken. En ook als ik niet begreep waarom mijn kinderen deden/ doen wat ze doen en ze beslissingen nemen waar ik ze voor wil beschermen.

Genadevol moederschap is mijn kinderen loslaten en ze overgeven in Gods capabele handen, omdat Hij weet welke weg ze moeten gaan. Ik zie maar zo’n klein stukje, maar God ziet het geheel. Genadevol moederschap is vergeving vragen als ik fouten heb gemaakt, en fouten heb ik genoeg gemaakt.

God gaf ons naast deze twee kanjers ook kinderen van andere mensen, die ik mocht opvangen. Soms voor een dag of een paar uur, soms langer. Kinderen uit Nederland, maar ook kinderen uit andere landen. Elk kind is uniek en had zijn eigen verhaal. Ik mocht een stukje met ze oplopen. Het was een voorrecht om alle kinderen te zien ontwikkelen, ze te helpen de persoon te worden die ze nu zijn.

Ik besef heel goed dat niet iedere vrouw moeder is, hoe graag sommigen het ook wilden. Ik heb geen pasklaar antwoord waarom de ene vrouw wel moeder wordt en de andere vrouw niet. Wat ik wel weet is dat God elke vrouw kan gebruiken als het gaat om het opvoeden van Zijn kinderen.

Lang niet alle vrouwen die hebben bijgedragen in de opvoeding van mijn kinderen waren zelf moeder. Moederschap, een goddelijk roeping, dat gaat veel verder dan alleen biologische moeders. Het gaat om luisteren naar Gods liefdevolle stem en doen wat Hij je vraagt om te doen in Zijn Koninkrijk voor alle kinderen die op je pad komen.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente