Moed hebben

Een van de passages van de Schrift die mij na aan het hart ligt en die ik toepas in situaties zoals die waar Paulus in Handelingen 23 mee te maken kreeg, is Mattheüs 28:18 “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

Ik stel me Paulus voor, angstig en nerveus in die koude en donkere cel, misschien zelfs hongerig, denkend aan wat er met hem zou gebeuren. Het Sanhedrin was verdeeld. De leden van het Sanhedrin weigerden naar Paulus te luisteren en sommige Joden waren van plan hem te doden. Het leek erop dat Paulus in Jeruzalem zou worden gedood en dat zijn plannen om de boodschap van Christus naar Rome te brengen en nog verder, nooit zouden worden gerealiseerd. Ik weet dat ik me zo heb gevoeld toen ik bad voor iemands redding en het leek alsof ze voor God wegrende. Het voelde zo frustrerend, alsof mijn gebeden niet werden verhoord.

God verscheen in deze cruciale tijd aan Paulus om hem aan te moedigen en te verzekeren dat hij nog steeds in Rome een getuige voor het evangelie zou zijn.

De belofte van Gods aanwezigheid en hulp is ook waarheid voor ons vandaag, en geeft ons de kracht om voor ieder zichtbaar een leven voor Christus te blijven leiden. Blijf bidden voor de redding van die vriend of dat familielid, blijf bidden dat meer mensen het evangelie horen. De Heer zelf heeft beloofd dat hij ons nooit zal opgeven of verlaten, terwijl we doen wat Hij op ons hart en in onze handen heeft gelegd.

De Bijbel vermeldt dat de Heer nog driemaal aan Paulus verscheen om hem gerust te stellen. Telkens wanneer jij je ontmoedigd voelt terwijl je het evangelie verkondigt, denk dan aan het vers van vandaag en heb moed.

Hemelse Vader, we danken U voor het geschenk van Uw voortdurende aanwezigheid in ons leven. We bidden dat ons hart standvastig in U blijft en dat we de moed hebben om het evangelie te verkondigen waar we ook gaan, op wat voor manier dan ook, met vrijmoedigheid. In Jezus’ naam, amen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente