Markus introductie

Jezus de dienaar

 

Het Evangelie volgens Markus laat een aspect van Jezus’ karakter zien dat duidelijk anders was dan wat de Joden verwachtten van het karakter van hun messias. Markus legde geen nadruk op de indrukwekkende afstamming van Jezus, maar wel op gebeurtenissen in Jezus’ bediening die lieten zien dat Hij zowel de Zoon van God is als de trouwe lijdende Dienstknecht die stierf voor de zonde van de wereld.

Het Bijbelboek Markus bestaat uit drie delen en elk deel beschrijft een ander aspect van Jezus als dienaar. In hoofdstuk 1-7 lees je hoe Jezus de menigte diende en je ziet Zijn goddelijkheid en macht. Hoofdstuk 8-10 laten zien hoe Jezus de discipelen diende en in dit deel wordt duidelijk wat de principes van discipelschap en dienend leiderschap zijn. Tot slot zie je in hoofdstuk 11-16 hoe Jezus de wereld diende en lees je tot in detail over Zijn dood en opstanding. Twee belangrijke belijdenissen van Jezus’ goddelijkheid markeren het evangelie van Markus: Petrus’ belijdenis in 8:29 en die van de hoofdman in 15:39.

Velen beweren dat Markus dit evangelie heeft geschreven in Rome, onder toezicht van Petrus. Markus was aanwezig bij sommige gebeurtenissen die in dit evangelie worden beschreven, mogelijk ook bij de arrestatie van Jezus (en hij was misschien de man die naakt wegrende van de soldaten in de tuin). Markus schreef dit evangelie rond de tijd van Petrus’ dood, ongeveer 65-67 na Christus.

Het Evangelie volgens Markus schrijft over Jezus als Gods zoon; als iemand die bereid was te sterven voor de zonde van de mensheid. Dit Evangelie herinnert ons aan Jezus’ overweldigende liefde voor mensen. Hij gaf niet alleen zijn autoriteit en zijn plek in de hemel op, maar Hij vernederde zichzelf en werd een dienaar. Dienaar van God, maar ook van zondige mensen. Zijn weergaloze liefde spat van elke pagina van dit evangelie en dat moedigt ons aan om Hem lief te hebben en om ons leven aan Hem over te geven.


Love God Greatly biedt Bijbelstudies in meer dan 30 verschillende talen aan. Onze materialen worden gebruikt door zendelingen, christelijke organisaties en lokale kerken. We rusten vrouwen toe met Gods Woord door onze studiegidsen gratis beschikbaar te stellen op onze site.

Door het bestuderen van de Bijbel in hun eigen taal met gelijkgestemde vrouwen, leren vrouwen meer over Gods Woord en worden zij daarmee toegerust.

We geloven dat de wereld positief verandert als vrouwen Gods Woord lezen en toepassen in hun leven en als zij Zijn onveranderde liefde omarmen. We weten dat elke vrouw die Gods Woord leest, verandering kan brengen in haar gezin, in haar omgeving en in haar land. Echt: elke vrouw.

Doe je mee met deze zesweekse studie? Je kunt op maandag, woensdag en vrijdag blogs vinden die bij deze studie passen. Lees mee met de overdenkingen en doe mee in een groep, zodat je niet alleen bent als je Gods Woord bestudeert, maar vrouwen om je heen hebt om samen Gods Woord open te doen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente