Blijf in Gods liefde

We hebben het vermogen om op de goede manier lief te hebben, diep lief te hebben, opofferend lief te hebben omdat dat is zoals God ons liefheeft: volledig.

Wij zijn ertoe in staat.

Ik weet het, het kan onmogelijk lijken vandaag de dag maar we moeten bedenken dat niets bij God onmogelijk is. Hij is een meester in het waarmaken van dingen die ooit onmogelijk leken.

Als we ervoor kiezen om meer op Christus te gaan lijken en minder op onszelf, is het nodig meer te groeien in het liefhebben. God is liefde, dat is Wie Hij is. Hij is het ‘rolmodel’ voor ons leven.

Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad – 1 Joh 4: 19

Gods liefde is in ons. Dat betekent dat we uitgerust zijn om anderen lief te hebben op de manier waarop God ons oproept te doen. Het is niet iets wat we zelf bij elkaar moeten zien te rapen. God heeft ons liefdevol Zijn liefde gegeven zodat we het liefdevol weer kunnen weggeven. Gods liefde is een gift die bedoeld is om opnieuw te geven.

Als we ervoor kiezen om anderen lief te hebben, kiezen we ervoor om meer op Christus te lijken, en langzamerhand zal onze wereld een betere plek worden. Een bekende uitspraak van Moeder Teresa is: ‘Als je de wereld wilt veranderen, ga naar huis en heb je familie lief’. Ik kan daar helemaal achter staan.

Vergeet wat je wordt verteld via de media. Leer je hart en gedachten te leiden. Filter wat je ziet, hoort en voelt met Gods Woord. Satan is de meester misleider en zijn doel is onze vernietiging. Hij zal proberen om de eenheid te verstoren, verdeeldheid, angst en haat te zaaien, maar je kent zijn tactiek. Wees sterk tegenover zijn aanvallen en reageer wijs op zijn manier van doen.

Waak er in plaats daarvan voor, dat je gedachten en hart makkelijk beïnvloed worden. Kies ervoor om echt lief te hebben. Je kan de brug van liefde zijn die mensen van verschillende achtergronden, etniciteiten en talen, met elkaar verbindt. Jij bent degene die naar anderen reikt omdat God Zich naar jou heeft uitgestrekt.

Je kan dat omdat God het al voor jou heeft gedaan. 

Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Wat een krachtige belofte om in deze tijd in ons hart te bewaren.

Blijf in Gods liefde.

Voel je ook dat je niet in staat bent om anderen lief te hebben zoals God van je vraagt? Je hebt gelijk dat je het niet kunt. Het is nodig om in Hem te blijven. God is liefde. Het enige wat je kan doen is je liefde en kracht bij God vandaan halen. Hij is de enige die je de liefde kan geven die begrenzingen kan doorbreken, die haat vernietigen en die een extra stap kan zetten. Je kan het, maar je kan het niet zonder Jezus. 

Zussen, dit is onze tijd om een toekijkende wereld te laten zien wat het betekent om op te staan en te doen waar we voor gemaakt zijn: lief te hebben. Dit is de tijd om lief te hebben met de liefde van God. Dit is alleen mogelijk als je blijft in Gods liefde. Heb lief zonder er iets voor terug te verwachten. Heb overvloedig en geheel lief. Heb lief omdat God jou eerst liefhad.

En onthoud: “Hij die in mij is is meerder dan die in de wereld is” (1 Joh. 4: 4)  Jezus is groter.

Lieve zus, met Gods liefde in jou kun je doen wat je onmogelijk lijkt. Kies ervoor om lief te hebben. Kies ervoor je leven te leiden, gekenmerkt door Zijn liefde.

Heb God groots lief.

Uitdaging week 3:

Aan wie kun je deze week vertellen over het getuigenis van Jezus (1 Johannes 5:11-12)? Vraag God om je deze week een mogelijkheid te bieden om met deze persoon te praten over jouw geloof en vraag Hem om de moed om dit te doen.

Leesplan week 3:

Weekvers week 3:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente