Vanaf het begin

Als we Genesis 4:23 lezen, zien we hoe de geschiedenis zich helaas herhaalt in een nakomeling van Kaïn. Mijn hart breekt als ik dit lees. De mensheid bestond nog maar zo kort en het kwaad was al bezig om zich binnen een familie voort te planten. Maar als ik in vers 26 lees dat in een andere familie, de familie van Seth, goedheid en gerechtigheid zich beginnen te vermenigvuldigen, dan vloeit mijn hart over van hoop.

Vanaf het begin zette God Zich in om de mensheid tot Hem te laten terugkeren.
Dat is tenminste hoop waar ik wat mee kan!

Meer dan wat ook moedigt Psalm 150 mijn geloof aan en ik hoop dat dat bij jou ook zo is als jij die psalm vandaag leest. Hoezeer het kwaad en het lijden ook de overhand lijken te hebben, hoezeer het ook lijkt alsof het kwaad en de duivel succes hebben met het beschadigen van Gods prachtige schepping en hoe ze ook proberen het jou en mij moeilijk te maken, toch zullen wij God prijzen. Waarom? Omdat Zijn plannen voor de mensheid, voor jou en mij, nooit hebben gefaald en ook nu niet zullen falen. Er komt een dag dat heel de schepping, en de kinderen die Hij heeft gered, samen in de hemel God zullen prijzen, prijzen en prijzen in alle eeuwigheid. Psalm 150 zal dan dagelijks herhaald worden. Alles wat adem heeft zal dan inderdaad de Here loven.

Maar ook nu, vandaag, waar je ook bent en hoe het ook met je gaat, prijs Hem. Zing samen met de psalmdichter dit prachtige loflied, want onze God is het waard. Hij heeft te rechter tijd Zijn Zoon gezonden om de wereld te redden. Al vanaf het begin van de tijd had Hij dat plan en toen het zover was, kwam er redding voor de mensheid.

Zijn grootheid gaat alles te boven, Zijn creativiteit is verbijsterend, Zijn macht is oneindig, en Zijn verlossing is zeker en vast.

Dat is de God die jij en ik dienen. Ik moedig je aan om die God te volgen, als je dat nog niet deed. Buiten Hem en boven Hem is er niets. Hij is God, en Hij vindt jou en mij heel, heel belangrijk.

Shaloom vanuit Nigeria.

Lieve Vader, hier ben ik en ik prijs U met alles wat ik heb, vandaag, morgen en voor altijd, wat mij in het leven ook overkomt. Ik wil U prijzen, in Jezus’ Naam.

Uitdaging week 4:

Wij hebben de opdracht gekregen de Heer te prijzen met alles wat in ons is. Probeer deze week bewust elke dag de tijd te nemen om God te prijzen. Prijs Hem voor Zijn karakter, niet alleen voor wat Hij voor jou heeft gedaan of om wat Hij jou heeft gegeven. Hoe kan jij Hem deze week eren?

Leesplan week 4:

Een vers om uit je hoofd te leren