Lukas blog week 1 Samen zwanger

Deze week zijn we begonnen met onze bijbelstudie Lukas. Het evangelie wat wel gezien wordt als een buitenbeentje tussen de andere evangeliën. Lukas was een heidense arts. De enige  evangelieschrijver die geen Jood was, maar waarschijnlijk Grieks. Hij was ook geen daadwerkelijke ooggetuige maar heeft alles via het interviewen van ooggetuigen te horen gekregen en opgeschreven. Het doel van Lukas was om een betrouwbaar verslag te kunnen schrijven juist voor de Grieken en de Romeinen in die tijd. Zijn evangelie was niet gericht op de Joden maar op de heidenen. 

Als arts zijnde was Lukas bekend met medische onmogelijkheden. Hij voegt details toe die andere  evangelisten niet noemen. Ook lezen we gebeurtenissen die de andere evangelisten niet noemen. Zo schrijft Lukas als enige over de geboorte van Johannes de Doper. Medisch gezien zou het onlogisch zijn dat Johannes geboren zou worden. Over zijn moeder Elizabeth vertelt Lukas dat zij onvruchtbaar was en zowel Zacharias als Elizabeth waren beide al op leeftijd. 

Net zoals de geboorte van Johannes, was ook de geboorte van Jezus volkomen onlogisch en vanuit de medische blik die Lukas gehad zal hebben zelfs onmogelijk. Maria, de moeder van Jezus was namelijk nog maagd. 

In deze eerste hoofdstukken van het evangelie van Lukas raakt het me hoe deze twee moeders in spé met elkaar verbonden zijn. De ene vrouw had al een heel (getrouwd) leven achter de rug en was in de leeftijdsfase gekomen dat ze de droom van het moederschap allang had los gelaten. De andere vrouw staat nog aan het begin van haar (getrouwde) leven. Zij dacht misschien nog niet eens aan het moederschap maar was nog volop bezig met de voorbereidingen van haar bruiloftsfeest. Twee uitersten en toch zoveel overeenkomsten. 

God verbindt deze levens op wonderlijke wijze. Precies zoals alleen God kan doen. 

Ik vind het zo mooi hoe deze twee vrouwen elkaar ontmoeten. Ze hadden al een familieband en nadat de engel aan Maria laat weten dat haar nicht ook zwanger is vertrekt Maria naar haar nicht  Elizabeth. Ik kan me voorstellen dat Maria het nodig had om met iemand te praten die al het wonderlijke wat haar overkomt zou kunnen begrijpen. Ook Elizabeth is iets wonderlijks overkomen. Wat een herkenning en erkenning zullen ze bij elkaar hebben gevonden. Er zullen ongetwijfeld diepe en intieme gesprekken hebben plaatsgevonden in de vertrekken van de woning van Zacharias en Elizabeth. Misschien heeft Elizabeth haar wijsheid over het huwelijk kunnen delen. Of misschien hebben ze het wel gehad over hoe om te gaan met afkeurende en veroordelende blikken van de gemeenschap waar deze beide vrouwen mee te maken zullen hebben gehad. Want wat zullen ze gezien zijn door hun gemeenschap. 

Deze twee vrouwen hebben een bijzondere verbondenheid die dieper gaat dan alleen maar een familieband. Ze deelden een bijzondere, onlogische zwangerschap die vanuit medisch oogpunt nooit had kunnen plaatsvinden. 

Het doet me stilstaan bij hoe belangrijk wij vrouwen zijn voor elkaar. Misschien heb jij wel zo’n vrouw in je leven met wie jij een bijzondere band voelt. Een band die je zelf nooit had kunnen bedenken, maar waar je gesprekken mee kan voeren op een dieper niveau. Of misschien heb je vrouwen in je leven met wie je een bijzondere connectie ervaart. Waar je van leert hoe je om kan gaan met bepaalde situaties waar je nog niet eerder met te dealen had. Vrouwen door wie jij je echt gezien voelt. 

Ik geloof dat wij vrouwen gemaakt zijn om deze wereld mooier te maken. We mogen elkaar dienen, elkaar aanmoedigen en onze levens en wandel met God delen met elkaar. We mogen een voorbeeld zijn voor elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw, dus jij ook, door God bent gemaakt met een doel. Ook jij hebt een bediening. Jij mag, met jouw eigen unieke talenten, op jouw eigen unieke plek in jouw eigen sociale kring dienen en tot zegen zijn. En anderen zullen jou dienen en tot zegen zijn. Denk nooit te min over jouw plek in deze wereld. Denk nooit dat jouw bediening van mindere waarde is dan van een ander. 

Elizabeth en Maria werden in hun tijd hoogstwaarschijnlijk met minachting en veroordeling bekeken. Beide tot op zekere hoogte verguisd door de maatschappij. Maar God dacht daar totaal anders over. Hij zag deze beide vrouwen, Hij kende hun hart, Hij wist van hun verlangen om hun God te dienen. En Hij gaf hen een grote rol in Zijn grote plan.  

Zo is ook jouw leven onderdeel van Gods grote plan. Weet dat God jou ziet! Altijd. Weet je door Hem gekend, Hij is jouw Schepper. Hij kent je hart.

Ik wens jou een Maria of Elisabeth in je leven toe. Iemand waarmee jij een diepe verbinding mee voelt. Iemand waar jij je door gezien en gekend voelt. Iemand die net als God jouw hart echt ziet en kent. 

Wees gezegend met Gods liefdevolle hart voor jou. 

 

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente