Lijden om ons geloof

Een vrouw zei ooit: “Ik houd van mijn lijden, omdat het van God komt.” Kan jij dit zeggen? Houd jij van je lijden omdat het van God komt? Ik in ieder geval niet. Lijden is zwaar en het doet zeer. Het isoleert en ontmoedigt, maar het is ook iets wat alle mensen samenbindt, omdat we allemaal lijden.

Iedereen lijdt

De Puriteinen hebben veel over lijden geschreven, omdat verlies en zware tijden onderdeel waren van hun dagelijks leven. John Bunyan bijvoorbeeld verloor zijn eerste vrouw, kreeg een dochter die blind was en zat tien jaar in de gevangenis, omdat hij in het openbaar had gepredikt.

Charles Spurgeons moeder kreeg 17 kinderen van wie er negen stierven voor hun eerste levensjaar. Kan jij je voorstellen dat je negen van je dierbare kinderen moet begraven? Lijden raakt alle mensen van alle tijden en van alle culturen.

Eén ding dat mij in het oog sprong in ons vers vandaag, is de zin ‘wees niet verrast’. Vaak reageren we verrast wanneer we door moeilijke tijden gaan, maar dat zouden we niet hoeven zijn. Ons lichaam, ons denken, ons hart, onze wereld… ze werken allemaal niet op de manier zoals het zou moeten. Er is zoveel gebrokenheid, dat lijden gewoon te verwachten is.

Lijden heeft vele oorzaken

We zullen lijden, omdat er kwaad is in de wereld. We zullen lijden, omdat zonde mensen ertoe aanzet om onattent en onvriendelijk te zijn. We zullen lijden, omdat zonde ervoor zorgt dat we dingen doen en zeggen die verkeerd of kwetsend zijn en God niet verheerlijken. We zullen lijden vanwege ons geloof.

We zullen lijden, omdat het goede doen in een wereld die zonde verheerlijkt, aanleiding zal geven tot spot en ridicule. We zullen lijden, omdat opkomen voor Gods Naam beantwoord zal worden met haat. We zullen lijden, omdat de Bijbel onze richtlijn is voor het leven en de wereld dit zal zien als ouderwets, barbaars en intolerant. Dat is het soort lijden waar onze verzen het over hebben.

‘Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u.’ (1 Petrus 4:14)

Opkomen voor wat juist is, de liefde voor God proclameren, proberen een heilig leven te leiden, op de waarheid staan dat er zoiets bestaat als goed en fout… al die dingen zullen beantwoord worden met beledigingen, mensen zullen met hun ogen rollen, en nog ergere dingen doen. Sommige mensen zullen allerlei onwaarheden over jou veronderstellen. Sommige mensen zullen allerlei leugens over jou verspreiden. Sommige mensen zullen allerlei kwaad tegen jou ondernemen vanwege jouw geloof in Jezus, de Zoon van God, de koning der Koningen, de Redder van hen die gebroken zijn en vervolgd worden.

In het begin van Zijn bediening had Jezus vele volgelingen. Toen het zwaarder werd, vonden vele van deze volgelingen dat de ontberingen het niet waard waren om Jezus nog te volgen en ze gingen niet meer met hem mee (Johannes 6:66). Het was een teken dat hun hart niet echt veranderd was.

Staande blijven te midden van vervolging is een bewijs van een veranderd hart. Het is bewijs dat we een kracht bezitten die onze menselijke capaciteiten te boven gaat en dat we een God gegeven vastberadenheid hebben om stand te houden onder al die beledigingen, leugens, verliezen en pijn, omdat onze Redder het waard is.

Houd goede moed wanneer je wordt vervolgd vanwege je geloof. Het betekent dat jouw licht voor anderen schijnt, dat jouw getuigenis wordt gezien, en dat God zichtbaar gemaakt wordt, zelfs als jij ervoor lijdt.

Ooit zullen zij die vervolgd zijn gerechtvaardigd worden door God Zelf (Psalm 43:1); elke traan zal worden afgewist, alle pijn zal genezen zijn en de vreugde zal voor eeuwig duren.

Tot die tijd, blijf stevig staan!

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente