Let op Christus

Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God. – Hebreeën 3:3-4

Vanaf het eerste vers van hoofdstuk 3 was ik in verwondering, omdat er staat: ‘Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.’ De auteur van Hebreeën noemde de ontvangers van de brief ‘heilig’. Waarom niet gewoon broeders en zusters, waarom zou je ze heilig noemen?

Heilig betekent ‘apart gezet’. Met andere woorden, de boodschap waar de auteur de lezers aan wilde herinneren was dat zij niet zomaar mensen waren die het leven leidden zoals zij wilden, zonder enig idee te hebben van hun identiteit. De auteur wilde hen eraan herinneren wie zij waren: heilig, apart gezet voor en door God.

Ik word eraan herinnerd dat God het fijn vindt dat wij apart zijn gezet. Maar voor wat zijn we apart gezet? In vers 1 lezen we dat we deelgenoten zijn in de hemelse roeping om overal waar wij gaan Jezus te verkondigen, of om mensen over Jezus te vertellen en hen voor te bereiden op de hemel. Het vers gaat verder en zegt: ‘Let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.’ Dit is ongelooflijk!

We zijn apart gezet door God om anderen over Jezus te vertellen en over het werk dat Hij aan het kruis heeft gedaan. We doen dit door op Jezus te letten en niet op social media of televisie of amusement, wat geen eeuwigheidswaarde heeft. We zijn apart gezet, zodat we naar Jezus kunnen kijken. Wanneer we dit doen, zijn we in staat om ons leven te leiden zoals Hij wil dat wij leven en hierdoor komen we echt apart te staan. Als wij Jezus belijden, dan moeten we altijd letten op hoe Hij hier op aarde leefde en op Zijn woorden. We moeten tijd met Hem doorbrengen door te bidden of Zijn Woord te lezen en door in Zijn koninkrijk te dienen. We moeten op Hem letten als deelgenoten aan de hemelse roeping om te kunnen wandelen zoals Hij deed.

OP WIE LET JIJ? 

Vers 2 vertelt ons over een van de manieren om op Christus te letten.

Hij was trouw aan God die Hem ertoe voorbestemde om op de aarde te leven en te sterven voor onze zonden. Hij leefde zoals Zijn Vader wilde dat Hij deed. Hij offerde, Hij had lief en heeft nog steeds lief. Hij gaf om ons en doet dat nog steeds. Hij ging naar het kruis als een schaap dat naar de slachtbank werd geleid. Hij ging niet in discussie, Hij verzette zich niet; in plaats daarvan bad Hij voor hen en betaalde de prijs in stilte. Hij was trouw. Ik vroeg mijzelf af: ‘Ebos, ben je trouw aan het werk dat God je heeft toevertrouwd En ben je God trouw als het gaat om de mensen die Hij op je pad heeft gebracht? Ben je trouw aan Gods plannen en doelen voor jouw leven of verzin je smoesjes en ren je weg? Ben je trouw aan God?’ Geliefde, sta me toe dat ik jou vandaag vraag: Ben jij trouw?

De Bijbel staat vol met mannen en vrouwen die tot hun dood toe trouw waren aan God. Deze pandemie die we in 2020 meemaken, raast overal rond en ik zie deze periode als een zeef waarmee God ons hart test en ons laat zien wie wij zijn.

Geliefde, omdat wij Christus belijden, zijn we heilig, apart gezet voor God. Christus is degene die ons voorbeeld en rolmodel zou moeten zijn, degene die we moeten opmerken en kopiëren. Zijn woord zou onze standaard moeten zijn, wij zouden Hem trouw moeten zijn. God heeft ieder van ons geschapen voor Zijn glorie. Hij verdient veel meer eer en zeggenschap in ons leven dan wie dan ook, dan welke regering of welk systeem of instituut dan ook.

Vader, we zijn zo verwonderd over hoeveel U van ons houdt en dat U ons roept om apart gezet te worden voor Uw glorie. Vergeef ons alstublieft in alle ontrouw. Reinig ons hart, richt onze focus op Jezus, leer ons om trouw te zijn, herinner ons aan U en aan het feit dat U ons geschapen heeft voor Uw glorie en vreugde. Jezus, we houden van U. We bidden dit in Jezus’ Naam. Amen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente