Laat je niet misleiden door leugens

Johannes schreef indringende brieven, vol diepgaande leerstellingen, waarschuwingen, vermaningen en bemoedigingen. Één van de redenen hiervoor was dat alle apostelen, behalve Johannes zelf, ondertussen gestorven waren. Johannes was de laatste apostel en daarom zijn er velen die geloven dat het ‘laatste uur’ verwijst naar het einde van het apostolisch tijdperk. Velen geloven eveneens dat het ‘laatste uur’ ook verwijst naar de tijd tussen Jezus’ opstanding en Zijn wederkomst, namelijk de tijd waarin wij nu leven. 

De gemeente had in de tijd van Johannes onder andere te kampen met valse leraren of “antichristen”. Let op dat hier niet die ene antichrist mee bedoeld wordt, die eens zeer machtig zal zijn en velen zal misleiden. Hier verwijst het woord ‘antichristen’ naar hen die vol overgave en overredingskracht leugens over Jezus verspreidden. Het woord ‘antichrist’ betekent letterlijk ‘tegen Christus’ of ‘tegen de Messias’ en daarvan waren er meer dan één in de tijd van Johannes. Let wel, de term ‘antichrist’ werd niet gebruikt voor mensen die uit onwetendheid een paar kleine fouten maakten in hun onderwijs. Deze ‘antichristen’ leerden dingen die volledig tegenstrijdig waren met wat de Schrift ons leert over wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. 

Wat leerden zij dan zoal? 

Deze valse leraren of ‘antichristen’ ontkenden veel dingen, onder andere de godheid van Jezus. Zij geloofden niet dat Hij de Verlosser en Redder van de wereld was. Ze ontkenden ook dat Jezus uit de Vader was en geloofden dat Hij ook een schepsel was. Sommigen geloofden zelfs dat de wereld niet door God de Vader geschapen was, maar door engelen. 

Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. – 1 Joh. 2:22

[…] en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist […]. – 1 Joh. 4:3

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. – 2 Joh. 1:7

We zouden een hele tijd kunnen bespreken welke gevaarlijke dingen deze mensen leerden, maar we zien hetzelfde gebeuren in onze tijd. Mensen die religieus zijn, precies weten welke woorden ze moeten gebruiken en iets heel gevaarlijks leren, omdat het rechtstreeks ingaat tegen wat de Bijbel werkelijk zegt. Ze klinken misschien alsof ze weten waar ze het over hebben, maar ze prediken een vals evangelie, een gevaarlijk evangelie wat mensen ervan weerhoudt Jezus te zien als hun enige hoop op verlossing. 

Wij kunnen onszelf alleen beschermen tegen zulke doortastende, welbespraakte, maar zeer gevaarlijke leraren door de Bijbel te kennen. Bewapen jezelf met de waarheid!

Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? – Jeremia 17:9

Ken je Bijbel! Lees het Woord, bestudeer het, bid erover, praat erover met anderen en lees het dan opnieuw!

Hoe beter je de waarheid kent, des te makkelijker is het om de leugens te ontmaskeren en standvastig te blijven in je kennis en geloof in God. 

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente