Jezus is beter

Het menselijke hart is rusteloos, altijd op zoek naar iets van waarde om op zijn troon te zetten. Wat wij op de troon van ons hart zetten, verandert steeds, omdat er niets op aarde is dat echt bevrediging kan geven. Hier gaat het boek Hebreeën over. Het laat ons zien dat er Een is die beter is dan wat wij ooit zouden kunnen bezitten, ervaren of bedenken.

Welkom bij onze studie van het boek Hebreeën. Het is een geweldig boek, omdat het ons toont hoe het Oude Testament verbonden is met het Nieuwe Testament en hoe al de wetten, ceremonies en profeten in het Oude Testament naar Jezus wijzen, de Ene die beter is dan al het andere.

De auteur van Hebreeën komt meteen ter zake en laat ons de superioriteit van Jezus zien. (Sommigen geloven dat de auteur Paulus of Lukas is geweest, anderen geloven dat het Barnabas of Apollos was. Dit mysterie zal worden opgelost wanneer we in de hemel zijn.)

Al in de eerste vier verzen wordt ons verteld dat God door Zijn Zoon heeft gesproken, dat Hij erfgenaam is van alle dingen, schepper van al wat wij zien, bezitter van dezelfde glorie en natuur die God heeft, omdat Hij God is en het door Zijn kracht is dat alle dingen bijeen worden gehouden.

Dat is behoorlijk indrukwekkend en toch vergeten we dat wel eens, is het niet? We zijn niet de enigen. Dit is een probleem van alle tijden. De mensen aan wie Hebreeën was geschreven waren – net als wij -gevallen mannen en vrouwen die snel waren afgeleid en ze moesten eraan herinnerd worden dat Jezus beter is dan de profeten of engelen, Mozes of priesters, offers, wetten of ceremonies. Al deze dingen waren en zijn goed; Jezus is beter.

Engelen zijn boodschappers en Jezus is dé boodschap. De offers waren een symbool van reiniging en Jezus is onze daadwerkelijke reiniging. De profeten spraken over Iemand die zou verlossen en Jezus is die verlossing. In alle dingen is Jezus beter.

Dat is de reden waarom de auteur ons verderop, in Hebreeën 12, aanmoedigt om de wedloop te lopen die voor ons ligt, met onze ogen op Jezus gericht. Wanneer we de kracht, de perfectie en complete superioriteit van Jezus begrijpen, zullen we volharden, welke obstakels we ook moeten overwinnen. We zullen trouw zijn, omdat we zullen begrijpen dat er niets en niemand beter is om onze genegenheid aan te geven dan aan Jezus.

Treed tijdens het bestuderen van dit boek in de voetstappen van de auteur van Hebreeën en maak er een gewoonte om vergelijkingen te maken met Jezus. Op die manier zal God op de troon van ons hart blijven en zal alles op zijn eigen plek blijven.

In al mijn droefheid is Jezus beter

In al mijn overwinningen is Jezus beter

dan alle troost, Jezus is beter

Meer dan alle rijkdom, Jezus is beter

Maak dat mijn hart gelooft.

(Vertaald vanuit de songtekst ‘Jesus is better’ van Austin Stone)

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 1:

Hebreeën 2:1 waarschuwt ons dat wij niet moeten afdrijven van ons geloof. Onze zondige natuur maakt dat wij van nature niet tot God willen gaan. Welke drie dingen kan jij deze week doen om de lessen uit Gods Woord voor ogen te houden? Schrijf deze dingen op en zet ze ergens neer waar je ze vaak zult zien. Bedenk aan het eind van de week of deze drie dingen je hebben geholpen. Als het antwoord ja is, wat zou je dan kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst gewoontes worden? Als deze dingen je niet hebben geholpen, welke andere gewoontes zou jij jezelf dan kunnen aanleren om sterk in het geloof te blijven staan?

Leesplan:

Een tekst om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente