‘Jezus is alles voor ons’ introductie

Christus is oppermachtig

Het boek Hebreeën is een betoog over de goddelijkheid, menselijkheid en majesteit van Christus. De auteur illustreert Zijn heerschappij door Zijn autoriteit en macht over engelen, profeten, offers en priesterschap te laten zien. Het boek Hebreeën legt helder uit dat Christus oppermachtig is en heerst over alles.

Hebreeën zou een prediking geweest kunnen zijn of een brief. De oorspronkelijke vorm is niet duidelijk, maar de boodschap wel. Na een korte introductie (1:1-4) begint de auteur uit te leggen over Christus’ superioriteit en over Zijn verlossingswerk (1:5-10:18). Daarna beschrijft de auteur elementen van het geloof en schrijft hij een eerbetoon aan mensen uit het verleden die een voorbeeld waren voor ons door hun grote geloof (10:19-13:17). Ten slotte eindigt hij met een zegen (13:18-25).

We weten niet wie de auteur is van Hebreeën. Sommige mensen denken dat het publiek een groep joodse christenen moet zijn geweest, omdat het boek spreekt over joodse rituelen en thema’s. De auteur citeert ook verschillende keren uit het Oude Testament, wat doet vermoeden dat het publiek deze geschriften moet hebben gekend. Het is ook niet zeker wanneer dit Bijbelboek is geschreven, maar er wordt gedacht dat dit moet zijn geschreven voor de vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus.

Door Christus te bestuderen en te zien hoe oppermachtig Hij is, kunnen we ons even beter in lijn brengen met Hem. Als we erkennen dat God soeverein is over ons leven, kunnen we onze omstandigheden aan Hem overgeven. Het is zo bemoedigend om te zien hoe Christus de beloftes van het Oude Testament heeft vervuld. Ons geloof wordt versterkt doordat we Gods trouw voor de mensen die ons voorgingen zien.

Hebreeën is dé plek om een goede leer en uitleg te vinden over het wezen en het karakter van Jezus Christus. Om veel van Hem te houden, moeten we Hem goed kennen. Hebreeën geeft ons moed door ons meer te leren over Christus’ wezen en natuur, het belang van Zijn offer en Zijn autoriteit en macht over alles. De schrijver laat ook zien dat Christus onze Middelaar is die ervoor zorgt dat we voor Gods troon mogen komen. Hij is onze Hogepriester die onze relatie met de Vader herstelt door Zijn leven, dood en opstanding. Hij is alles voor ons.


Heb jij je telefoon al gepakt om je vriendinnen, zussen of kring uit te nodigen mee te doen met deze studie? Doe dat vandaag nog, morgen gaan we beginnen! Je kan onze studiegids downloaden of volgen via YouVersion, Facebook en Instagram. Lees je elke maandag, woensdag en vrijdag onze blogs mee voor meer verdieping?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente