Jezus bedekt onze schaamte

Wanneer maakte jij voor het laatst een verkeerde keuze? Echt een verkeerde keuze. Een keuze gemaakt uit angst. Een keuze waarin je God veronachtzaamde en je Hem willens en wetens ongehoorzaam was. Een keuze die jou vernederd achterliet, gebroken en beschaamd. De keuze om te zondigen.

Als je op mij lijkt, dan heb je op enig moment in je leven geworsteld met de schuld en schaamte van zonde.

In Genesis 3 kwamen Adam en Eva oog in oog te staan met een keuze, een zondige keuze waar ze nooit de verstrekkende en verwoestende gevolgen van zouden kennen.

En zij [Adam en Eva] hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. – Genesis 3:8-10

In Genesis 3:8-10 zien we de mensheid voor het eerst in aanraking komen met angst, schuld en schaamte. Adam en Eva verborgen zich voor God en voor elkaar. Ze verzonnen smoesjes voor hun zonde. Uiteindelijk zorgde hun zonde ervoor dat ze gingen twijfelen aan Gods liefde voor hen en Zijn goedheid naar hen.

Zo geraffineerd werkt zonde. Vaak hebben we niet eens in de gaten dat we in zonde zijn gevallen, totdat het te laat is. Zelfs nadat we gezondigd hebben, probeert de satan, meestermanipulator, ons ervan te overtuigen dat we Gods liefde of verlossing niet langer waard zijn. Hij overtuigt ons dat God ons niet kan en niet wil bedekken.

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. – Genesis 3:21

Adam en Eva verborgen zich en waren angstig, naakt en beschaamd. In Zijn genade en goedertierenheid liet God hen in hun zonde niet los en bedekte Hij hen met dierenhuiden. Ja, ze zouden onvermijdelijk de consequenties van zonde gaan ervaren, maar Gods liefde voor hen zou nooit ophouden.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. – Johannes 10:10

Waarom vergeten wij zo gemakkelijk dat God van ons houdt, zelfs op ons slechtste moment? Waarom trappen we in de leugen dat God ons aan de kant wil zetten op het moment dat we Hem teleurstellen? De satan verlangt ernaar ons te zien lijden in de isolatie van schaamte, zodat hij ons gevangen kan houden in onze angst voor oordeel, afwijzing en veroordeling.

Gelovigen mogen weten: God is dicht bij ons, zelfs wanneer wij zondigen. God is onze Pottenbakker en wij zijn de klei die eeuwig in Zijn handen is (Jesaja 64:8). Hij is ons altijd aan het kneden, opnieuw aan het vormen en aan het transformeren in Zijn nieuwe en gekoesterde schepping. Op het moment dat wij zondigen, is God daar om in genade onze beschadigde stukken en scherven te lijmen en terug te plaatsen. Als gelovigen moeten we de discipline ontwikkelen om in onze zonde vrijmoedig naar God te rennen, net zo snel als dat we in onze vreugde naar Hem toe rennen.

Hoe kunnen we zelfs wanneer we zondigen vertrouwen op Gods goedertierenheid? In plaats de geofferde dierenhuiden van Eden te gebruiken, bedekt God ons voor eens en altijd met Zijn ultieme offer van Jezus Christus (Romeinen 3:25; Hebreeën 9:11-14). In Openbaring 3:18 zegt Jezus het Zelf – Hij is het Die onze naaktheid bedekt met Zijn rechtvaardigheid.

Om bevrijd te worden van de schuld en schaamte van zonde moeten we toestaan dat God ons bedekt. In plaats van dat wij onszelf bedekken met de vijgenbladeren van isolement, verstoppertje spelen en smoesjes verzinnen, geven we ons gewoon bloot. We rennen naar God zoals we zijn – naakt en hulpeloos. In onze nood roepen we het uit tot God en laten we Hem ons het offer in herinnering brengen dat Hij allang voor ons heeft gebracht.

Jezus stierf voor onze zonde en onze schaamte. We hoeven het alleen maar te geloven!

Op wat voor manieren worstel je met de schaamte van zonde? Hoe kunnen we voor je bidden?

Genade en vrede voor jou,

Uitdaging:

Schaam jij je voor zonde, voor vruchteloosheid in een bepaald aspect van je leven of voor het gevoel niet genoeg te zijn?  Schrijf voor deze week een proclamatie op die je in je Bijbel kan stoppen, op je spiegel kan plakken of op een kaartje in je auto kan leggen, zodat je er elke dag aan herinnerd kan worden.

Ik zal mij in mijn leven niet langer schamen voor __________ omdat God ____________.

Een vers om deze week uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente