Je gedachten gevangen nemen

Is het niet verbazend hoe snel onze gedachten kunnen afdrijven, hoe snel we in de zorgen en de stress zitten, en angst hebben over allerlei aspecten van ons leven?

Het ene moment voelen we ons oké en dan BAM! lijkt het alsof onze gedachten zomaar opeens worden weggerukt naar het land van “wat, als…”

Vrees, bezorgdheid en angst zijn vaak een geestelijke strijd die in ons denken woedt, en die onze aandacht richt op mogelijke gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden, en waarschijnlijk ook nooit zullen plaatsvinden. Satan, de wereld, of ons eigen vlees verleiden ons om Gods karakter in twijfel te trekken, en in het bijzonder Zijn goedheid, Zijn zorg en Zijn macht. Zulke vrees kan een uiting zijn van ongeloof.

Het antwoord op de vraag hoe we deze weerbarstige gedachten onder controle kunnen krijgen is volgens Paulus: “elke gedachte gevangen nemen”, en dat doen we door “de vernieuwing van ons denken”.

Neem je gedachten gevangen

Dat weerbarstige denken berooft ons, plundert ons en is dodelijk. Het rukt ons soms uit onze slaap, veroorzaakt allerlei vormen van onrust, het groeit uit tot steeds angstiger gedachten, ontsteelt je blijdschap, en verzwakt je hoop en je geloof.

Deze gedachten moeten gevangen genomen worden omdat ze destructief en gevaarlijk zijn voor ons eigen geloof en lijnrecht staan tegenover het denken dat God bij ons wil zien.

Het is zo gemakkelijk om maar toe te zien en toe te laten dat deze gedachten ons geestelijk onder de voet lopen zodat we tenslotte uitgeput en op zijn. De strijd tegen deze gedachten is zwaar, want deze vijanden houden nooit op en ze zijn genadeloos.

En we voeren deze strijd maar al te vaak met de verkeerde wapens. Wereldse raadgeving, menselijke wijsheid, persoonlijke vindingrijkheid en zelfgemaakte plannen zijn geen partij in deze strijd. Meestal schieten we onszelf in de voet doordat we deze gedachten die angst en vrees teweeg brengen in stand houden.

Onze gedachten gevangen nemen betekent dat wij de confrontatie met dit soort gedachten aangaan en ze onderwerpen. We moeten ze laten buigen voor Gods woord, en de waarheid erkennen die uitgaat boven datgene waar we bang voor zijn.

Vernieuw je denken

Daarvoor hebben we kracht nodig die we niet uit onszelf hebben. Wij hebben de Heer der Hemelse Legermachten nodig, Wiens rechterhand machtig is. We moeten Gods kracht in ons laten werken, en Hij werkt door Zijn woord.

De Heilige Geest gebruikt de schriften om “onze argumenten, onze excuses en onze weerbarstige gedachten te ontzenuwen, en ons te tonen wat juist is.” (Sam Storms).

Daarom moeten we de Bijbel zien als onze kostbaarste schat. Een arsenaal vol goddelijke wapenrusting. Een tweesnijdend zwaard, dat levend en actief is, dat de gedachten wegsnijdt die ons van de waarheid afvoeren, die ons meeslepen naar dat zwarte gat van leugens en angst.

Beproef al je gedachten en toets ze aan de waarheid die in de Schrift te vinden is.

Bid en vraag dagelijks aan de Heer om jouw kracht te zijn in deze strijd, om je denken te veranderen, om angstige gedachten in te ruilen voor wat goed en waar is, en je geloof te versterken zodat je hoop is gelegen in wie God is en wat Hij heeft gezegd, en niet in zelfbedachte wijsheid en kracht.

Kijkend naar Jezus,

 

Uitdaging week 4:

Van welke angst of bezorgdheid heb jij de meeste last? Gaan deze angsten over zekerheden, waarschijnlijkheden, of mogelijkheden?

Gebruik je Bijbel om deze vragen te uit te werken:

  1. In welke kant van Gods karakter kan ik door deze angst moeilijk geloven?
  2. In welke zonde ligt de oorzaak van mijn angst of bezorgdheid?
  3. Welke belofte van God is van toepassing op mijn situatie?
  4. Hoe kan ik beter reageren op mijn gedachten?

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente