Introductie voor de studie: De zaligsprekingen

Welkom bij de 6-weekse studie over de zaligsprekingen!

Het woord “welgelukzalig” geeft een toestand aan van het hoogste geluk en de hoogste zegen. De zaligsprekingen die we in Mattheüs 5 aantreffen zijn een verzameling uitspraken van Jezus die aangeven hoe wij in dit en in ons toekomstige leven “gezegend” of “gelukkig” kunnen zijn. Jezus deelde deze wijsheid mee tijdens Zijn bergrede. Wij kunnen zo gemakkelijk en vluchtig over zulke vertrouwde passages in de Schrift heen lezen, maar we hopen dat deze studie jou een nieuwe belangstelling en nieuw inzicht in deze waarheden zal geven.

De zaligsprekingen zijn niet bedoeld als een advies. Voor alle gelovigen, op alle plaatsen, in alle tijden, zijn dit woorden van levensbelang. Thomas Watson noemde de zaligsprekingen “de heilige paradoxen in de bergrede van onze Heiland.” Op het eerste gezicht kan het lastig zijn om te zien hoe die paradoxen met elkaar samenhangen. Hoe kan armoede je rijk maken? Hoe kan droefenis verbonden worden met blijdschap? Hoe kan de ellende en het verdriet van vervolging leiden tot vreugde?

Een van de vele waardevolle lessen die Jezus geeft in de zaligsprekingen is dat wat in de wereld gangbaar is, niet werkt in het Koninkrijk van God. De wereld houdt ons voor: “Zalig zijn de machtigen en wie een grote mond heeft.” Maar Jezus zegt: “Zalig zijn de zachtmoedigen en de armen van geest.”

De mensen zoeken de hele wereld af naar zegen en geluk en realiseren zich niet dat alles hier vergankelijk is. ”Werelds genot lijkt op voedsel dat eerst vers is – en daarna oudbakken wordt en tenslotte bederft. De wereld gaat voorbij.” (1 Johannes 2:17) (Watson)

Er is niets op aarde dat die diepe lege plek in ons hart kan bereiken. En toch blijven we zoeken en proberen we op allerlei manieren en plekken geluk te vinden. Salomo die alles bezat komt tot de simpele conclusie: “Zie, het was alles vluchtig en het najagen van wind.” (Prediker 2:11)

Geluk is een plantje dat te edel en te kwetsbaar is om op aardse grond te groeien.” Thomas Watson

We zijn zo gewend om ons te gedragen volgens de normen en waarden van deze wereld dat de zaligsprekingen ons misschien onmogelijk lijken. Als we echt willen geloven en leven volgens wat Jezus ons in Mattheüs 5 leert, dan is het nodig dat we vertrouwen en geloven dat God niet alleen weet waar Hij het over heeft, maar dat Hij ook weet wat het beste is.

We zullen dan heel wat keer moeten bidden: “Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.”

Hier volgt een aantal vragen die je tijdens je studie aan jezelf kunt stellen:

Wat leren deze verzen mij over God?

Wat zeggen deze verzen over mijzelf?

Hoe en waarom heb ik net zo gedacht als de wereld?

Waar zou ik spijt van moeten hebben?

Op welke gebieden moet ik mijn denkwijze veranderen?

Wat voor dingen moet ik doen om wat Jezus mij leert in praktijk te brengen?

Waarom probeer ik geluk te vinden in de wereld en waardoor mis ik dat in het Koninkrijk van Jezus?

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente