Introductie op ‘Het belang van gebed’

“Het gebed is in de praktische godsdienst het belangrijkste onderdeel. Alle andere aspecten zijn daaraan onderworpen. Het lezen van de Bijbel, het houden van de Sabbat, het luisteren naar preken, het bijwonen van de eredienst, de viering van het Avondmaal – dit zijn allemaal belangrijke zaken. Maar geen daarvan is zo belangrijk als het persoonlijke gebed.” (J.C. Ryle, 1816-1900)

Als ik heel eerlijk ben, is het gebed voor mij het makkelijkste en tegelijkertijd het moeilijkste onderdeel van het geestelijk leven. Het is makkelijk, omdat je er geen speciaal talent voor nodig hebt, geen verfijnde woordenschat en geen specifieke locatie. Toch is het moeilijk, omdat ik snel afgeleid ben, niet altijd trouw ben en me vaak niet bewust ben van de gevaren van een leven zonder gebed. Ik vergeet, vaker dan ik zou willen toegeven, dat er een tegenstander is die mijn ondergang probeert te bewerkstelligen. God heeft mij de wapenrusting gegeven die ik nodig heb om weerstand te bieden, maar gebruik ik die ook?

Het gebed is een voorrecht dat ik voor lief neem. Het is een geschenk dat ik niet altijd naar waarde schat. Toch merk ik dat ik bijna instinctmatig terugval op het gebed wanneer het water me aan de lippen staat en ik geen uitweg meer zie.

Het gebed is door het hele Woord van God te vinden, van Adam en Eva tot aan de apostel Johannes. De meesten van ons weten wel dat bidden praten met God is, maar het is zoveel meer dan dat. Het is een mogelijkheid om de gemeenschap met God te ervaren en het brengt ons op elk moment dicht bij Hem.

Een van de redenen waarom zo velen van ons weinig bidden is dat we denken dat het gebed niet belangrijk is. We denken dat we de dag ook wel doorkomen zonder de hulp en leiding van God. We doen voorkomen alsof we sterk genoeg zijn om verleidingen te weerstaan, moedig genoeg om de aanvallen van Satan af te slaan, doortastend genoeg om het leven in de wereld in goede banen te leiden en deskundig genoeg om het Woord van God op eigen kracht te interpreteren. We denken dat we zelfstandig zijn.

Wanneer we het leven van Jezus bestuderen, kunnen we er niet omheen dat Hij Zich meerdere keren van de mensen terugtrok om in gebed tijd met Zijn Vader door te brengen (Mattheüs 14:23; Markus 1:35; Lukas 6:12; 22:32). De Zoon van God, Die stormen bedaarde, demonen uitdreef en ziekte overwon kende het belang van gebed en maakte het een onderdeel van Zijn dagelijks leven. Wij moeten Zijn voorbeeld volgen.

Gebed is belangrijk omdat het onze ogen richt op Jezus, ons kracht geeft, ons dicht bij God brengt, ons vertroost, vrede geeft en onze liefde voor God doet ontbranden. Het gebed is een schuilplaats in tijden van droefheid en pijn, een plaats van genezing voor hen die gehavend en gewond zijn. Het is een moment om duidelijkheid en wijsheid te zoeken, een moment van lofprijzing en aanbidding.

Wanneer we de komende weken het belang van gebed zullen bestuderen, hoop ik dat God onze ogen opent voor de verwondering en kracht die we mogen ontvangen wanneer we tot Zijn wonderbare genadetroon naderen.

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente