Introductie nieuwe studie ‘Van gebrokenheid naar herstel’- het Bijbelboek Nehemia

Het Bijbelboek Nehemia toont Gods ontzagwekkende trouw aan het volk van Zijn verbond. God gebruikte Zijn trouwe dienstknecht Nehemia om Zijn volk terug te brengen naar Jeruzalem en de muren van de stad te herbouwen. Nehemia stuurde niet alleen de herbouw aan, hij bemoedigde het volk en spoorde de mensen aan om hard te werken en God weer op de juiste manier te aanbidden. Nehemia was de trouwe leider die het volk nodig had om Gods trouw te gedenken in een tijd van overgang en wederopbouw.

In de Hebreeuwse Bijbel zijn de boeken Ezra en Nehemia samengevoegd. Samen geven ze een volledig overzicht van de terugkeer van de Babylonische ballingen naar Jeruzalem, verspreid over twee periodes en gekenmerkt door twee sterke leiders. Ezra (het eerste verslag) beschrijft de herbouw van de tempel onder Zerubbabel en de priester Jesua. Nehemia (het tweede verslag) beschrijft het herstel van de eredienst aan God en de herbouw van de muren van Jeruzalem onder Ezra en Nehemia.

De gebeurtenissen van Ezra en Nehemia spelen zich af tussen 600 en 400 v. Chr., vanaf de wegvoering van het tweestammenrijk Juda naar Babylon tot de terugkeer van Nehemia en zijn herbouw van de muren van Jeruzalem. Men gaat er over het algemeen van uit dat Ezra beide boeken heeft geschreven, evenals 1 en 2 Kronieken. Bijbelwetenschappers denken dat hij bij het schrijven van deze boeken gebruik heeft gemaakt van verschillende documenten en bronnen.

Het Bijbelboek Nehemia toont aan dat God Zijn volk niet eenmalig heeft hersteld. Integendeel, Hij blijft Zijn volk herhaaldelijk, consequent en voortdurend herstellen. Nehemia’s leiderschap is een weerspiegeling van Gods trouwe leiding. God bracht Zijn volk niet alleen terug in het beloofde land, Hij bleef het volk nabij om Zijn wil te volbrengen, zelfs wanneer het ontrouw was. Wij mogen zeker weten dat God altijd het beste voor ons in gedachten heeft, wanneer we proberen Hem groots lief te hebben. Hij is de trouwe leider op wie wij altijd kunnen bouwen.

Hij blijft Zijn volk herhaaldelijk, consequent en voortdurend herstellen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente