Introductie nieuwe studie: “Hij ziet, Hij weet, Hij zorgt: Het evangelie van Lukas”

Het Evangelie van Lukas geeft ons een unieke kijk op het leven van Christus. Lukas was een arts, een intellectueel die zijn vriend Theofilus alles over Jezus wilde vertellen. Hij heeft Jezus niet persoonlijk ontmoet, maar volgde Hem wel. Lukas laat ons de Mens Jezus zien in Zijn Zoonschap, Zijn macht en Zijn zorg voor ons.

Dit evangelie belicht een aantal gebeurtenissen uit het leven van Jezus. De eerste twee hoofdstukken leggen de nadruk op de oudtestamentische beloftes van de komende Messias. In Lukas 3:1-4:13 wordt aangetoond dat Jezus die beloofde Messias was en is. Hoofdstuk 4:14-9:50 laat ons Jezus’ macht zien, Zijn onderwijs en Zijn zorg voor mensen in nood. Het daaropvolgende gedeelte gaat voornamelijk over het conflict tussen Jezus en de Joodse leiders (hoofdstuk 9:51-19:44). Lukas concentreert zich hierbij op wat discipelschap werkelijk betekent en wat de gevolgen zijn wanneer je Jezus volgt. Het laatste gedeelte van dit evangelie, hoofdstuk 19:45-24:53, beschrijft het lijden van Christus en de gebeurtenissen rondom Zijn dood en opstanding.

Lukas wordt van oudsher gezien als de schrijver van dit evangelie. Hij was een reisgenoot van Paulus op een aantal zendingsreizen en hij is de enige niet-Joodse schrijver van een evangelie. Lukas wordt ook gezien als de schrijver van het boek Handelingen en waarschijnlijk zijn beide boeken rond dezelfde tijd geschreven. Sommige Bijbelwetenschappers dateren het boek Handelingen iets na 62 na Christus, omdat het de gevangenschap van Paulus in Rome beschrijft. Het Evangelie van Lukas is dan waarschijnlijk zo tussen 64 en 66 na Christus geschreven.

Door deze unieke beschrijving van het leven en de bediening van Jezus spoort het Evangelie van Lukas ons aan om God groots lief te hebben. Lukas laat ons details zien uit het leven van Jezus waarin we Zijn mens-zijn en Zijn Godheid zien en waarin Zijn grote mededogen voor Zijn volk en Zijn macht over het kwaad naar voren komen. We leren ook wat het betekent om een ware discipel van Jezus te zijn en hoe Hij onophoudelijk het verlorene zoekt.

Door deze unieke beschrijving van het leven en de bediening van Jezus spoort het Evangelie van Lukas ons aan om God groots lief te hebben. 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente