Introductie “Kom, Heer Jezus, kom”.

We voelen het allemaal. Er heeft een verandering plaatsgevonden. De wereld lijkt in chaos te ontaarden en wat de Bijbel zegt over de laatste dagen lijkt voor onze ogen te gebeuren. Onze dagen zijn gevuld met een mengeling van angst, misleiding en verdeeldheid. Velen van ons voelen zich hopeloos wanneer we naar de toekomst kijken. Wat ooit als goed  werd  gezien, is nu slecht en wat ooit als slecht werd gezien, wordt nu als goed opgehemeld. Onze dagen zijn gevuld met een gevaarlijke mengeling van angst, misleiding en verdeeldheid. Velen van ons voelen zich hopeloos wanneer we naar de toekomst kijken.

Toch zijn de laatste woorden van Jezus in het Evangelie van Mattheüs woorden van bemoediging. Vrees niet! Jezus nam de tijd om ons eraan te herinneren dat Hij ons nooit zou verlaten. Hoe kunnen wij dan bemoedigd worden, wanneer de wereld om ons heen in elkaar lijkt te storten? Hoe kunnen wij hoop hebben? Is het mogelijk om vreugde te vinden in deze donkere dagen? Hoe kunnen we zonder angst de toekomst tegemoet zien?

God is het antwoord.

God is onze hoop en onze bestemming. Wij hoeven niet voor onze toekomst te vrezen, omdat onze toekomst in Hem veilig is.

Het doel van deze studie is niet om te kijken naar de tijdlijn of interpretaties van de gebeurtenissen in de eindtijd. In plaats daarvan is deze studie bedoeld om ons te bemoedigen en ons te helpen vast te houden aan de hoop die wij in Christus hebben, nu wij onze harten en gedachten voorbereiden op de laatste dagen.

Wij weten niet precies wanneer Jezus terug zal komen, maar dat betekent niet dat er geen voortekenen zullen zijn. De Bijbel beschrijft deze tekenen zodat wij daardoor mogen weten dat de tijd nabij is, In deze studie zullen we door het hele Nieuwe Testament zien hoe Jezus en anderen vaak over Zijn naderende terugkomst spraken, Het doel van deze studie is ons bij het naderen van dat laatste uur te bemoedigen en te helpen bewust, maar niet in angst te leven. Laten wij bezig zijn voor Hem en van Hem getuigen, terwijl wij vol verwachting uitzien naar de wederkomst van Christus.

Tot op het moment dat die dag is aangebroken, roepen onze hoopvolle harten het uit: Kom, Heer Jezus, kom!“

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!” Openbaring 22:20

Tijdens deze zes weken zullen we zes verschillende aspecten van de terugkeer van Christus bestuderen. We lezen verzen die beschrijven hoe de laatste dagen zullen zijn en we bestuderen wat Jezus zelf zegt over Zijn terugkomst. In het Oude en Nieuwe Testament zullen we lezen over mensen die zijn opgenomen in de hemel. Verder bestuderen we Bijbelgedeelten die specifiek spreken over de komst van onze Heer en we sluiten af met uitdagingen die ons helpen voorbereid te zijn en te leven in het licht van Jezus’ terugkomst.

Ja, deze dagen zijn moeilijk. Ja, we zijn vermoeid. Ja, we zijn geneigd te vrezen, maar God houdt ons vast! We worden opgeroepen elkaar te bemoedigen, nu de dageraad van Jezus’ terugkomst nabij is, dus laten we dat ook doen. Nu lijken de dagen misschien duister, maar de Zon zal opkomen. Jezus komt terug en we hebben veel om naar uit te kijken.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente