Introductie ‘Ken de Liefde’

“Heb elkaar lief.”

Dertien keer staat het in zijn brieven. Dertien keer geeft de apostel Johannes zijn lezers de opdracht om elkaar lief te hebben. Hij legt uit waarom het zo belangrijk is om elkaar lief te hebben: het laat ons geloof in Jezus zien aan de wereld, het is een daad van gehoorzaamheid aan God en het brengt vreugde voor onszelf en voor anderen.

Deze drie brieven werden bijna tweeduizend jaar geleden geschreven door een man die met Jezus had geleefd, gesproken, gelachen en gehuild. Johannes’ boodschap is ook voor ons belangrijk, omdat hij ons leert hoe we kunnen leven zoals Jezus leefde, hoe we lief kunnen hebben zoals Jezus liefhad en hoe onze vreugde in Hem compleet zal zijn.

Bijna alle Bijbelgeleerden gaan ervan uit dat de brieven 1, 2 en 3 Johannes zijn geschreven door de geliefde apostel Johannes, die ook het evangelie van Johannes en het boek Openbaringen schreef. Nadat Paulus en Petrus werden gemarteld, rond 67 na Christus, ging Johannes naar Efeze, waar hij deze brieven schreef. De meeste geleerden denken dat het evangelie van Johannes en deze drie brieven zijn geschreven na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus en voor Johannes’ ballingschap op het eiland Patmos in 95 na Christus.

Deze drie korte brieven van Johannes zijn elk voor een eigen publiek en met een eigen intentie geschreven, maar in elk van deze brieven zie je hetzelfde thema terugkomen: heb elkaar lief. De eerste brief van Johannes laat zien dat Jezus Christus volledig God en volledig mens was en vertelt over de eenheid die gelovigen kunnen ervaren als ze hun liefde voor Christus met elkaar delen. De tweede brief van Johannes moedigt de lezers aan om trouw te zijn aan de waarheid over wie Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. De derde brief van Johannes herinnert ons eraan dat we Christus altijd centraal moeten stellen in ons hart, onze gedachten en onze bediening.

Deze drie brieven moedigen ons aan om Gods geboden op te volgen en in Hem te blijven. Johannes benadrukt de diepe verbondenheid tussen liefde en gehoorzaamheid door ons te laten zien hoe onze liefde voor God niets is zonder Zijn liefde voor ons. We hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19). We willen God met hart en ziel liefhebben. Laten we bestuderen wat Johannes ons daarover leert en hoe hij ons bemoedigt.


Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente