In Zijn kracht: introductie

Het evangelie verspreiden

 

Jezus gaf Zijn volgelingen de opdracht om Zijn getuigen te zijn, “zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8). Het boek Handelingen is het verslag van alle dingen die Jezus’ discipelen deden om van Zijn leven, dood en opstanding te getuigen.

 

Het evangelie van Lukas en het boek Handelingen werden door Lukas geschreven aan zijn vriend Theofilus. Hij wilde Theofilus laten weten hoe Christus’ leven was en hoe Zijn volgelingen na Zijn dood leefden. Lukas ging soms met Paulus op zendingsreis. Het boek Handelingen begint op het punt waar het verhaal van het evangelie van Lukas eindigt: bij de hemelvaart van Jezus, toen de discipelen wachtten op de komst van de Heilige Geest.

 

Na Pinksteren trokken de discipelen erop uit om het goede nieuws over Christus overal te vertellen. Toen de vervolging begon, verspreidden de gelovigen zich vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria. Een man die Saulus heette, leidde de christenvervolging. Na zijn opmerkelijke bekering werd Saulus de leider van de kerk. Vanaf dat moment werd hij Paulus genoemd en in de rest van Handelingen lees je over zijn zendingsreizen in het Romeinse rijk. Het boek Handelingen stopt na het verhaal over Paulus’ gevangenschap, maar de verspreiding van het Goede Nieuws was begonnen en stopte niet meer.

 

Als we kijken naar de vroege kerk, leren we over allerlei creatieve manieren om het evangelie te verspreiden en om christenen te bemoedigen. We lezen dat de apostelen vervolging, gevangenschap en dood overhadden voor de verspreiding van het evangelie en dat kan ons bemoedigen. We worden uitgedaagd in ons geloof en we worden uitgedaagd om het goede nieuws door te vertellen en zo zelf discipelen te maken over heel de aarde.

 

Het boek Handelingen spoort ons aan om God lief te hebben. Als we lezen hoe het evangelie werd verspreid, kunnen we aangemoedigd worden om het goede nieuws aan de mensen in onze omgeving te vertellen. Zelfs toen ze werden vervolgd hielden de discipelen het vol om over God te praten. Ook wij kunnen volhouden als we geconfronteerd worden met beproevingen en vervolging, want we weten dat er geen hoger doel voor ons leven is dan getuigen te zijn van Jezus’ leven, dood en opstanding.


 

Hoe doe jij mee tijdens deze studie? Hoe steun en bemoedig jij anderen en wordt je zelf bemoedigt? Deel het met ons en inspireer andere vrouwen om ook uit te reiken naar iemand anders!
Volg ons op Instagram @lovegodgreatlynederlands en Facebook.com/lggnl

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente