In Jezus ben ik – introductie

In Jesus You Are Dutch

Identiteit wordt gedefinieerd als wie of wat een persoon of ding is. Het is makkelijk om je identiteit te ontlenen aan je familie, je carrière, je vrienden, je hobby’s of je nationaliteit. Vaak laten we onze identiteit afhangen van onze daden, onze woorden of onze reputatie (zowel hoe wij overkomen als hoe wij werkelijk zijn). We creëren onze identiteit bewust en onbewust. We hebben allemaal een unieke identiteit, maar het kan vaak lastig zijn precies vast te stellen op welke manier die tot stand is gekomen of hoe wij ertoe gekomen zijn onszelf zo te definiëren. Het kan moeilijk zijn om te bepalen of dit onze ware identiteit is of dat we onszelf een valse identiteit hebben gegeven.

Wanneer we niet weten wat onze ware identiteit is, kunnen we niet leven zoals we gemaakt zijn om te leven. In Christus hebben wij een verzekerde, onveranderlijke identiteit. Hij heeft ons leven gekenmerkt door Zijn leven, dood en opstanding. Zijn werk aan het kruis heeft ons veranderd en ons als Zijn eigendom verzegeld.

Het offer van Christus maakt dat wij vernieuwd kunnen worden. Hij heeft de prijs voor onze zonden betaald, zodat wij zonder schuld of schaamte kunnen leven. Hij heeft onze zonden bedekt en ons tot een nieuwe schepping gemaakt. In Hem zijn wij vergeven, gerechtvaardigd door Zijn offer. Wij zijn van ons voorgaande leven verlost en verzegeld als de Zijnen tot in eeuwigheid.

Onze identiteit in Christus blijft vaststaan, ook al is dat hetgeen we vaak het moeilijkst kunnen geloven. Hij heeft ons gekozen. Hij heeft ons verlost. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Gods kinderen zijn, zijn wij voor eeuwig in Hem verzekerd.

Wanneer je jouw identiteit in Christus bestudeert, vraag God dan telkens Zijn liefde voor jou te openbaren. Vraag Hem om te onthullen bij welke onderdelen van jouw leven jij de meeste moeite hebt om Zijn waarheid te geloven. Het is Gods verlangen dat jij weet wie je bent in Hem. Laten we samen Zijn Woord onderzoeken en de waarheid ontdekken van onze identiteit in Jezus. Doe je mee met deze studie?