In het begin: introductie

De eerste elf hoofdstukken van Genesis kunnen best lastig te begrijpen zijn. Er is tegenwoordig veel discussie over de werkelijke betekenis van de gebeurtenissen uit dit Bijbelboek. We mogen erop vertrouwen dat Gods Woord ons alles aanreikt wat we nodig hebben voor onze taak en voor elk goed doel (2 Timotheüs 3:17), zelfs als we met vragen zitten. Het boek Genesis laat iets zien van het karakter van God: Zijn vriendelijkheid, creativiteit, heiligheid, rechtvaardigheid, gramschap, kracht en majesteit zie je op elke bladzijde.

 

Genesis 1-11 beschrijft hoe God de wereld schiep. Deze hoofdstukken zijn geschreven om Gods heiligheid te belichten en om te laten zien dat de mens naar Zijn beeld is geschapen. De hoofdstukken laten zien dat God trouw is aan wie Hem volgen. Ze laten zien hoe Hij omgaat met mensen die in opstand komen en Zijn weg niet meer gaan. Gods creativiteit zie je terug in het verhaal van de schepping, Zijn heiligheid in hoe Hij met zonde omgaat, Zijn compassie in hoe Hij zorgt voor Zijn mensen, Zijn kracht en autoriteit over heel de schepping in de zondvloed en Zijn genade zie je in Zijn belofte van komende redding voor zondige mensen.

 

De meeste evangelische Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat Genesis is geschreven door Mozes in de tijd dat de Israëlieten rondtrokken in de woestijn Zin, rond 1440 voor Christus. Deze tekst is geschreven voor een generatie Israëlieten die zich klaarmaakte om het beloofde land Kanaän binnen te trekken. De woorden van Genesis herinneren hen aan Wie hun God is en wat het betekent om met Hem te leven.

 

In deze Bijbelstudie bestuderen we de eerste elf hoofdstukken van Genesis. We lezen over schepping, zonde, genade, verlossing en belofte. We kunnen leren hoe we God lief kunnen hebben door ons te verdiepen in Zijn karakter; in het bijzonder de aspecten die lastig te begrijpen zijn en die ons meer vragen dan antwoorden opleveren. God laat ons Zijn kracht en liefde zien in hoe Hij omgaat met mensen. God is trouw aan Zijn volk, Zijn beloftes en Zijn verbond. Door te lezen over Zijn creativiteit word je herinnerd aan Zijn almacht. Sta open voor alles wat Hij je wil leren en verwacht dat Hij zichzelf opnieuw zal laten zien als we Hem zoeken.


Love God Greatly biedt Bijbelstudies in meer dan 30 verschillende talen aan. Onze materialen worden gebruikt door zendelingen, christelijke organisaties en lokale kerken. We rusten vrouwen toe met Gods Woord door onze studiegidsen gratis beschikbaar te stellen op onze site.

Door het bestuderen van de Bijbel in hun eigen taal met gelijkgestemde vrouwen, leren vrouwen meer over Gods Woord en worden zij daarmee toegerust.

We geloven dat de wereld positief verandert als vrouwen Gods Woord lezen en toepassen in hun leven en als zij Zijn onveranderde liefde omarmen. We weten dat elke vrouw die Gods Woord leest, verandering kan brengen in haar gezin, in haar omgeving en in haar land. Echt: elke vrouw.

Doe je mee met deze zesweekse studie? Je kunt op maandag, woensdag en vrijdag blogs vinden die bij deze studie passen. Lees mee met de overdenkingen en doe mee in een groep, zodat je niet alleen bent als je Gods Woord bestudeert, maar vrouwen om je heen hebt om samen Gods Woord open te doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente